Ταυτότητα

Επωνυμία Επιχείρησης: Νικόδημος Λιανός
Διακριτικος τίτλος Επιχείρησης: NaxosPress
Έδρα της επιχείρησης: Εγγαρές Νάξου, Νάξος Τ.Κ. 84300
Νομική μορφή: Ατομική
Α.Φ.Μ. : 046551915
Δ.Ο.Υ.: Νάξου
Ταχυδρομική διεύθυνση: 84300
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: Info@Naxospress.gr
Επωνυμία ιδιοκτήτη: Νικόδημος Λιανός
Δικαιούχος του ονόματος τομέα (domain name): Νικόδημος Λιανός
Στοιχεία Νομίμου εκπροσώπου: Νικόδημος Λιανός
Στοιχεία Διευθυντή: Νικόδημος Λιανός
Στοιχεία Διευθυντή σύνταξης: Νικόδημος Λιανός
Στοιχεία Διαχειριστή: Νικόδημος Λιανός
Web Development: ReadyWeb