Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΠολιτικήΚυκλάδες - Φόρτωμας: Ερώτηση για το Πολεοδομικό της Ερμούπολης και τις καθυστερήσεις

Κυκλάδες – Φόρτωμας: Ερώτηση για το Πολεοδομικό της Ερμούπολης και τις καθυστερήσεις

|

Ερώτηση από τον βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Φίλιππο Φόρτωμα προς τους υπουργούς Χατζηδάκη (Περιβάλλοντος), Μενδώνη (Πολιτισμού) για τα πολεοδομικά προβλήματα της Ερμούπολης και τις υπέρμετρες καθυστερήσεις

Το σοβαρότερο και χρόνιο πρόβλημα της Ερμούπολης Σύρου αναφορικά με την υπέρμετρη καθυστέρηση αδειοδότησης μελετών, οικοδομικών αδειών και τακτοποίησης αυθαιρέτων ανάδειξε ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, με σχετική ερώτηση που κατέθεσε (14/02) προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και την Υπουργό Πολιτισμού Στυλιανή Μενδώνη.

Ως χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός, αλλά και ιστορικός τόπος, η Ερμούπολη υπάγεται σε ειδικές αυστηρές διατάξεις της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, με βάση τις οποίες, για κάθε αδειοδότηση μελετών, κατασκευών και τακτοποίησης αυθαιρέτων απαιτείται η γνωμοδότηση οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όπως σημείωσε ο κ. Φόρτωμας, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας παρουσιάζεται έντονη δυσλειτουργία στη συγκρότηση των επιτροπών του Υπουργείου Πολιτισμού, γεγονός το οποίο επιφέρει τεράστιες καθυστερήσεις στη χορήγηση εγκρίσεων των αδειών. Οι επιπτώσεις δε, έχουν μετακυλήσει στην τοπική οικονομία και κοινωνία και κυρίως, στην οικοδομική δραστηριότητα με αναστολή επενδύσεων και αδυναμία αποκατάστασης επικίνδυνων κτιρίων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται νομοθετικά εμπόδια στη διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, όπου οι καθυστερήσεις οδηγούν σε σοβαρές αγκυλώσεις μεταβιβάσεων και δωρεών ακινήτων.

Στην ερώτηση που κατάθεσε, ο Βουλευτής Κυκλάδων ζήτησε να ενημερωθεί: α) για τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν ώστε να βελτιωθεί, να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να απλουστευθεί η αδειοδότηση και έγκριση μελετών, β) για τις νομοθετικές ή και κανονιστικές πρωτοβουλίες που θα παρθούν στη διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων σε ιστορικούς τόπους, με στόχο να αντιμετωπισθεί η παρούσα κατάσταση «παγώματος» κατασκευών και μεταβίβασης κτιρίων.  

Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και την Υπουργό Πολιτισμού κ. Στυλιανή Μενδώνη

Θέμα: Αντιμετώπιση υπέρμετρων καθυστερήσεων στην αδειοδότηση μελετών και την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε θεσμοθετημένους «ιστορικούς τόπους» όπως η Ερμούπολη Σύρου

Η Ερμούπολη Σύρου είναι μία πόλη με σημαντική ιστορική σημασία και μεγάλο πολιτιστικό πλούτο. Για το λόγο αυτό, εύλογα, έχει θεσμικά χαρακτηρισθεί παραδοσιακός οικισμός καθώς επίσης και «ιστορικός τόπος», σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Για τους θεσμοθετημένους ιστορικούς τόπους ορίζονται στη νομοθεσία ειδικές διοικητικές διαδικασίες (α) για την αδειοδότηση μελετών κατασκευής καθώς επίσης και (β) για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών. Στις διαδικασίες αυτές προβλέπεται γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) μέσω του εκάστοτε ειδικού συμβουλίου ή ειδικής επιτροπής, όπως προβλέπεται αντίστοιχα στους Νόμους 4258/2014 (για την αδειοδότηση μελετών) και 4495/2017 (για τις τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών).

Είναι κατανοητό ότι σκοπός της προβλεπόμενης γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του ΥΠΠΟ στις ειδικές διοικητικές διαδικασίες είναι η προστασία της πολιτιστικής αξίας του κτιριακού πλούτου της Ερμούπολης, όπως και κάθε θεσμοθετημένου ιστορικού τόπου. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας στην πράξη, λόγω καθυστερήσεων ή/και δυσχερειών στη συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών του ΥΠΠΟ, δημιουργούνται αγκυλώσεις. Η χορήγηση των σχετικών εγκρίσεων και αδειών καθυστερεί υπέρμετρα με σημαντικές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Οι καθυστερήσεις στην έγκριση μελετών έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια πολλών κτιρίων, στα οποία απαιτείται στατική αποκατάσταση κι εν τέλει επιπτώσεις στην ασφάλεια συνολικά του οικισμού. Επιπτώσεις έχουν οι καθυστερήσεις και στην οικονομική δραστηριότητα της Σύρου γιατί αναπόφευκτα οδηγούν σε αναστολή νέων επενδύσεων. Είναι επιτακτικό να βελτιωθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία ώστε να ολοκληρώνεται σε αυστηρά δεσμευτικούς χρόνους, ενδεχομένως επανεξετάζοντας τη σύνθεση ή/και τον τρόπο συγκρότησης των αρμοδίων συμβουλίων και επιτροπών.

Επιπλέον, απαιτείται νομοθετική βελτίωση και για τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου οι καθυστερήσεις οδηγούν σε «πάγωμα» μεταβιβάσεων και δωρεών ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να προβούν σε διάθεση ή σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ενώ παράλληλα δεν μπορούν να εκδώσουν οικοδομική άδεια για την επισκευή, ενίσχυση ή/και προσθήκη στο ακίνητο τους. Παράλληλα προκαλείται απώλεια εσόδων για το κράτος. Στην πράξη, η Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 116 του Ν.4495/2017 δεν έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά, με συνέπεια την αναστολή των εγκρίσεων αιτήσεων τακτοποίησης που έχουν υποβληθεί. Διαπιστώνεται ότι το προϊσχύσαν καθεστώς υπό τους νόμους 4014/2011 και 4178/2013 δεν εμφάνιζε τις δυσλειτουργίες αυτές. Ενόψει της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί ανακοινώθηκε πρόσφατα από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι το ζήτημα αναμένεται να λυθεί σύντομα.

Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η λήψη νομοθετικών ή κανονιστικών πρωτοβουλιών.

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί,

  1. Ποιες νομοθετικές ή/και κανονιστικές πρωτοβουλίες έχετε πρόθεση να αναλάβετε για την ειδική διοικητική διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σε θεσμοθετημένους ιστορικούς τόπους με διπλό χαρακτηρισμό (παραδοσιακός οικισμός και ιστορικός τόπος), όπως η Ερμούπολη της Σύρου, ώστε να αντιμετωπισθεί η παρούσα κατάσταση «παγώματος» κατασκευών και μεταβιβάσεων κτιρίων;
  2. Ποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες έχετε πρόθεση να αναλάβετε ώστε να βελτιωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ειδική διοικητική διαδικασία αδειοδότησης μελετών σε θεσμοθετημένους ιστορικούς τόπους με διπλό χαρακτηρισμό για την επιτάχυνση των σχετικών εγκρίσεων μελετών για την αποκατάσταση ή την κατασκευή κτιρίων;
loading...

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Σαντορίνη – Ενωση Ξενοδόχων: Κυβερνητικές δράσεις που δημιουργούν πολλών ταχυτήτων ξενοδοχεία

Η Ένωση Ξενοδόχων Θήρας για την εξειδίκευση των εξαγγελθέντων μέτρων καθώς και του πρασίνου τέλους - Η στάση της προς τους πληγέντες στη Θεσσαλία

Ναυμαχία Σαλαμίνας: Ο ρόλος της Νάξου στην πιο σημαντική ναυμαχία της Αρχαιότητας

Ποιος ο ρόλος της Νάξου στη ναυμαχία της Σαλαμίνας; Η παρουσία του τριήραρχου Δημόκριτου

Νάξος – Δ. Λιανός: Ξεκινάει η υλοποίηση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου

Η ανακοίνωση του Δημάρχου Δημήτρη Λιανού σχετικά με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Terra Pontica: Κάτι νέο γεννιέται στη Νάξο, πότε είναι η πρώτη συνάντηση

Terra Pontica σημαίνει θαλάσσια γη ή Γη μέσα στη θάλασσα ή Νησί. - Πότε είναι η πρώτη συνάντηση

Γ. Βρούτσης: Συνάντηση με τα μέλη του Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών

Συνάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τον Σύνδεσμο Αθλητικών Συντακτών

Ενωση Ξενοδόχων Νάξου: Οι ξενοδόχοι πάνε (24/09) στη κάλπη

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου από 10:30 ως 15:30) θα διεξαχθούν στα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου, οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και των εκπροσώπων μας στην Π.Ο.Ξ

Ανδρος: Κλείνει η πιο …μεγάλη πληγή για το νησί των Κυκλάδων

Με την κατασκευή ΧΥΤΥ στο νησί δίνεται τέλος στη λειτουργία της παράνομης χωματερής

OTA AWARDS – Χάλκη: Καλύτερος δήμαρχος για το 2023 ο Αγγελος Φραγκάκης

Καλύτερος Δήμαρχος της Ελλάδας 2019-2023 ο κ. Φραγκάκης Ευάγγελος (Δήμαρχος Χάλκης)

Τήλος: Κέρδισε μία θέση στα σχολικά βιβλία

Η Τήλος των διακρίσεων κερδίζει θέση ακόμα και στα σχολικά βιβλία

Ελλάδα “ψήφισαν” 16,1 εκατ. επισκέπτες μόνο το πρώτο επτάμηνο

Τράπεζα της Ελλάδας: 16,17 εκατ. τουρίστες «ψήφισαν» Ελλάδα στο 7μηνο – Οι αγορές που έδωσαν «φτερά» στα τουριστικά έσοδα
loading...

Blue Star Naxos: Βρέθηκε και ανασύρθηκε η άγκυρά του

Εξω από το φάρο της Νάξου εντοπίστηκε από δύτη και βρέθηκε η άγκυρα του Blue Star Naxos

Πάρος – Νέο επιβατικό λιμάνι: Οι οκτώ επιλογές, η πρόβλεψη για 2.5 εκατ. επιβάτες το 2035

Πάρος: Πρόβλεψη για διακίνηση 2,5 εκατομμυρίων επιβατών έως το 2035 – Που θα κατασκευαστεί το νέο επιβατικό λιμάνι του νησιού;

Μονοήμερη (01/10) εκδρομή με το “Naxos Star” στην Τήνο

Naxos Star... Μονοήμερη εκδρομή στην Τήνο.. Πότε και κόστος μετακίνησης

Νάξος – Φιλώτι: Το “παράπονο” του Αγίου Πολυκάρπου (Photos)

Η "εικόνα" του Αγίου Πολυκάρπου στο δρόμο για τον Καλαντό - Τι πρέπει να γίνει ώστε να μην καταστραφεί ότι έχει απομείνει; (photos)

Μήλος – Super Jet: Μέλος πληρώματος έπεσε στη θάλασσα κι έσωσε επιβάτη

SUPER JET: Διάσωση ατόμου από τη θάλασσα στoν λιμένα Αδάμαντα Μήλου

Εκτακτο – “Blue Star Naxos”: Αναχώρηση απόψε (15/09) από τον Πειραιά μετά τις 9 το βράδυ

Blue Star Naxos - Πως διαμορφώνεται το σημερινο και αυριανο δρομολόγιο με επίκεντρο τις Μικρές Κυκλάδες

Sea Jets: Απόδοση ευσήμων και αναγνώριση σε μέλος πληρώματος

Η SEAJETS συγχαίρει το πλήρωμα του ταχύπλοου "SUPER JET" για τη διάσωση επιβάτη στο λιμάνι της Μήλου

ΔΕΘ – Μητσοτάκης: ΦΠΑ στα καταλύματα Airbnb από την 1η Ιανουαρίου

ΦΠΑ στα καταλύματα Airbnb από την 1η Ιανουαρίου- Αυξάνεται το τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία

Κυκλάδες: Πως θα κινηθεί τον Οκτώβριο ο “Ανεμος” (Πίνακας)

Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια του "Ανεμος" για τον Οκτώβριο και αφορούν τις Δυτικές Κυκλάδες

Αμοργός – “Νέα Πνοή”: ” Τι δυσάρεστες εκπλήξεις, περιμένουν τους πολίτες της Αμοργού;”

Η τοποθέτηση της παράταξης "Νέα Πνοή" Δήμου Αμοργού σχετικά με το χωροταξικό και τη θέση της Δημοτικής Αρχής
loading...