Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΠεριβάλλονΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου: Λύση και στο πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων στην Κάρπαθο

ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου: Λύση και στο πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων στην Κάρπαθο

|

Λύση στη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Καρπάθου από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου – Τι περιλαμβάνει το έργο και τι αναφέρει ο πρόεδρος του Γιώργος Χατζημάρκος 

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. προχωρά στην υλοποίηση του επόμενου μεγάλου περιβαλλοντικού έργου, που αφορά στην Ολοκλήρωση του 2ου Κυττάρου Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Καρπάθουκαι προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 1,54 εκατ. ευρώ, που θα συμβάλει στο να αποκτήσει η Κάρπαθος σύγχρονες υποδομές ασφαλούς υγειονομικής διάθεσης των αποβλήτων.

«Η ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αγαστής συνεργασίας μεταξύ του νεοσύστατου ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και του Δήμου Καρπάθου τους τελευταίους έξι μήνες, αποδεικνύοντας πως ο Φορέας δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα αντίληψη και να εγκαινιάσει μια νέα εποχή στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων και να επιλύσει οριστικά ένα κρίσιμο και χρονίζον πρόβλημα που ταλανίζει τα νησιά εδώ και δεκαετίες», τονίζει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Φορέα Γιώργος Χατζημάρκος.

Στις 14/06/2021 αναρτήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” η απόφαση του Ειδικού ΓραμματέαΔιαχείρισηςΠρογραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣγια την τροποποίηση της Πράξης «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της Πράξης, κύριοι του έργου είναι ο Δήμος Καρπάθου και ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα υποστηρίξει τεχνικά τον Φορέα στην υλοποίηση των υποέργων αρμοδιότητας του.

– Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τη δημιουργία δεύτερου κυττάρου ΧΥΤΥ Καρπάθου για τη διάθεση των υπολειμματικών αποβλήτων των νήσων Καρπάθου και Κάσου

– Την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Καρπάθου και μεταφοράς τους στη μονάδα κομποστοποίησης, η οποία θα εγκατασταθεί στο γήπεδο του ΧΥΤΥ που βρίσκεται στην θέση «Γεννατού».

– Το δεύτερο κύτταρο, έκτασης περίπου 9 στρεμμάτων και με χωρητικότητα 79.504 m3, θα κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες τελικής διάθεσης των υπολειμματικών αποβλήτων των Δήμων Καρπάθου και Κάσου (μετά από την εφαρμογή δράσεων διαλογή στην πηγή) και περιλαμβάνει εργασίες στεγανοποίησης, έργα συλλογής και μεταφοράς στραγγισμάτων σε κεντρικό φρεάτιο συλλογής και ελέγχου, έργα συλλογής – μεταφοράς βιοαερίου, έργα διευθέτησης ομβρίων και εσωτερικής οδοποιίας, καθώς και έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

– Εντός του γηπέδου θα εγκατασταθεί μονάδα ανοικτής κομποστοποίησης 315 τον/έτος προδιαλεγμένωνβιοαποβλήτων, τα οποία θα συλλέγονται χωριστά από τους οικισμούς του Δήμου Καρπάθου. Για την εγκατάσταση κομποστοποίησης θα γίνει προμήθεια τεμαχιστή κλαδιών, αναδευτήρα και μεμβράνης επικάλυψης σωρών κομποστοποίησης, ραφιναριστή (κόσκινο) και ελαστιχοφόρου φορτωτή, ενώ θα γίνει διαμόρφωση του δαπέδου εγκατάστασης του εξοπλισμού κομποστοποίησης.

– Η προμήθεια του εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς των βιοαποβλήτων περιλαμβάνει καφέ κάδους συλλογής οργανικών 60 lt και 240 lt, βιοδασπώμενους σάκους, απορριμματοφόρο όχημα και πλυστικό μηχάνημα.

Για τη νήσο Κάρπαθο του Νομού Δωδεκανήσου, το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της χωριστής συλλογής προδιαλεγμένωνβιοαποβλήτων και την κομποστοποίηση αυτών σε τοπική Μονάδα ΚομποστοποίησηςΠροδιαλεγμένωνΒιοαποβλήτων, καθώς και τη δημιουργία νέου κυττάρου ταφής για την υγειονομική ταφή υπολειμμάτων, δηλαδή των υπολειμματικών σύμμεικτων μετά την εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή σε ευρεία κλίμακα και των υπολειμμάτων επεξεργασίας βιοαποβλήτων. Επίσης, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Καρπάθου θα εξυπηρετείται και η νήσος Κάσος για την ταφή των υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων της.

Η υλοποίηση της πράξης θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των προβλέψεων του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου και θ’ αποφέρει σημαντικά οφέλη όπως:

• Τη δημιουργία ενός πρότυπου ολοκληρωμένου συστήματος διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων, που θα έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων που θα οδηγούνται προς ταφή.

• Τη μείωση του παραγόμενου βιοαερίου που συνεπάγεται δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

• Εν γένει συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κείμενη νομοθεσία Κ.Υ.Α. 29407/3508/02 (ΦΕΚ-1572/Β/16.12.02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» και συμβολή στην εκτροπή του Βιοαποδομήσιμου Κλάσματος των Απορριμμάτων που καταλήγουν σε Χ.Υ.Τ.Α. και συνεισφορά στου στόχους εκτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

• Συμβολή στο στόχο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Ν. 4042/13-12-2012

• Αποφυγή του ειδικού τέλους ταφής για απόβλητα που οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, όταν θα εφαρμοστεί.

“Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί ένα ακόμη έργο ύψιστης περιβαλλοντικής σημασίας για την Κάρπαθο, βαίνει στη φάση της υλοποίησης. Τα έργα που κατασκευάζονται μέσω του ΦΟΔΣΑ δημιουργούν άρτιες και καινοτόμες υποδομές με σημαντικό οικολογικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στον κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης που περιλαμβάνει την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας» αναφέρει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Φορέα Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι: «Mέλημά μας είναι η συνεχής αναβάθμιση τόσο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όσο και της ποιότητας ζωής των πολιτών, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον». 


Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

ΠΟΞ – Κυκλάδες: Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο οι Κατσαράς, Ηλιόπουλος

Δύο εκπρόσωποι των Κυκλάδων, ο Βαγγέλης Κατσαράς (Νάξος) και ο Αντώνης Ηλιόπουλος (Σαντορίνη) στη μάχη για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΞ ..

Γιάννης Αγγέλου – υποψήφιος Περιφερειάρχης Ν.Αι.: Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας είναι αδιαπραγμάτευτα!

Συνεχώς η Λαϊκή Συσπείρωση και από την πρώτη στιγμή, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα παζάρια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά την απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου να εγκαταστήσει ΝΑΤΟϊκές βάσεις σε ελληνικά νησιά.

Σαντορίνη: Αφιερωμένη στα ζώα η 4η Οκτώβρη από τα παιδιά του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Φηρών

Η ημέρα σήμερα υπενθυμίζει σε όλους μας την σημαντική Διεθνή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων (1978)

Εφυγε ο “ξανθός” του Ελληνικού μπάσκετ, αντίο στον Γιάννη Ιωαννίδη

Στο πένθος βυθίστηκε ο χώρος του ελληνικού μπάσκετ. “Έφυγε” σε ηλικία 78 ετών ο “Ξανθός” της προπονητικής -αλλά και της πολιτικής- Γιάννης Ιωαννίδης.

Cycladic Identity – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Προστατεύει και αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά

Ηδη υλοποιούνται εννέα προγράμματα σε οκτώ νησιά των Κυκλάδων (την Αμοργό, την Ανδρο, την Δονούσα, την Ιο, την Κέα, τη Μύκονο, την Πάρο και τη Σίκινο)

Διανομή ακριβών φαρμάκων κατ’ οίκον για 120.000 ασθενείς

Πρόκειται για σκευάσματα που αφορούν καρκινοπαθείς και άλλους ασθενείς

Aegean Airlines: «Aνοίγει φτερά» για το χειμερινό πρόγραμμα με νέους προορισμούς

Aegean Airlines Εννέα (9) νέα δρομολόγια και τρεις (3) νέες χώρες προστίθενται - Επτά (7) θερινά δρομολόγια συνεχίζουν να εκτελούνται για πρώτη φορά και το φετινό χειμώνα

Η Νίσυρος είναι πολλά παραπάνω από το ηφαίστειό της

Νίσυρος – όπως λένε όσοι γνωρίζουν – είναι ένα υπέροχο “εργαστήρι” γεωλογίας και προσφέρει εικόνες και γνώσεις που επιβεβαιώνουν το μεγαλείο της φύσης. Το νησί έχει και ενδιαφέρουσα μυθολογική… διάσταση, λίγο κλισέ, αλλά μας αρέσει!

Κέα – Δήμος: Παραδόθηκαν είδη που συγκεντρώηκαν για τους πληγέντες

Παραδόθηκαν τα είδη που συγκέντρωσαν οι κάτοικοι Κέας για τους πληγέντες της κακοκαιρίας «Daniel»

ΠΝΑι: Ακλόνητο φαβορί ο Χατζημάρκος

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θεωρείται από αυτές όπου η επικράτηση του υποψηφίου που στηρίζεται από τη Ν.Δ., εν προκειμένω του νυν περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, πολύ δύσκολα θα αμφισβητηθεί

Κλιματική κρίση: Το πράσινο Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης για τη Σίφνο

To ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για τη Σίφνο διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος GRAPE – COSME στο οποίο συμμετέχουν ο ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ και ο Δήμος Σίφνου

Πυροσβεστική – Αργοκοιλιώτισσα: Υπό έλεγχο η φωτιά (photos)

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Αργοκοιλιώτισσας στην Κόρωνο (photos)

Εκλογές 2023 – Δύναμη Αλλαγής: Την Τετάρτη (04/10) η κεντρική ομιλία στη Νάξο

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου η κεντρική ομιλία του υποψηφίου δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Λεονάρδου Χατζηανδρέου στη πόλη της Νάξου

Κακοκαιρία Elias: Εφτασε από χθες (27/09) το απόγευμα και στη Νάξο

Εντονη βροχόπτωση χθες το απόγευμα στην Ορεινή Νάξο - Από νωρίς το πρωί σήμερα βροχή και τα πεδινά

Γαστρονομικό ταξίδι στα εξωτικά Κουφονήσια

Η παραδοσιακή κουζίνα των Μικρών Κυκλάδων περιλαμβάνει όλα τα μαγειρευτά, σε αρκετές περιπτώσεις “λευκά” και όχι τόσο κοκκινιστά το καλοκαίρι λόγω της πολλής ζέστης, συν άφθονα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά.

SEAJETS – Διαγωνισμός:Ταξίδεψε και κάνε δικό σου ένα ολοκαίνουριο αυτοκίνητο!

Μεγάλος διαγωνισμός: Ταξίδεψε με τη SEAJETS και κάνε δικό σου ένα ολοκαίνουριο αυτοκίνητο!

Η ομάδα Clean-Respect-Preserve ανέλαβε εθελοντική δράση στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου (εικόνες)

Η εθελοντική ομάδα Clean-Respect-Preserve βρέθηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο της Νάξου και καθάρισε τον περιβάλλοντα χώρο (εικόνες)

Νάξος – Βίβλος: Τελετή αποκαλυπτηρίων στη μνήμη Αργύρη Σοφικίτη

Τελετή αποκαλυπτηρίων στη Βίβλο Νάξου - Πότε και στη μνήμη ποιου η όλη δράση από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας – Δικηγόροι: Ημέρα Αγιασμού για τη νέα …σεζόν

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κκ Καλλίνικος, προς Δικαστικούς Λειτουργούς: Η υψηλή σας αποστολή στηρίζεται από την συμπαράσταση της Αγίας μας Εκκλησία

Νάξος – Σύλλογος Γυναικών: Δράση (01/10) αφιερωμένη στη πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού

Το μεσημέρι της Κυριακής 1η Οκτωβρίου στη πόλη της Νάξου, δράση αφιερωμένη στη πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού - Ποιοι συμμετέχουν