Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΟικονομίαΜέσος φόρος προς πληρωμή 1.346 ευρώ για 4 στους 10 φορολογούμενους

Μέσος φόρος προς πληρωμή 1.346 ευρώ για 4 στους 10 φορολογούμενους

|

Πάνω από 2,5 εκατομμύρια είναι φέτος τα νοικοκυριά που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα με την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ πέρυσι είχαν περιοριστεί στα 2,3 εκατομμύρια.

«Αυγατίζουν» τα χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα που εκδίδει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όσο πλησιάζει προς το τέλος της η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και αυτόματης εκκαθάρισης των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Με τους ρυθμούς που αυξάνεται η έκδοση των χρεωστικών σημειωμάτων υπολογίζεται ότι ο αριθμός τους θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 2,5 εκατομμύρια επί συνόλου 6,2 εκατομμυρίων που εκτιμάται ότι θα έχουν εκδοθεί μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου, που λήγει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων. Είναι δε πολύ πιθανό να ξεπεράσουν σε αριθμό, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, και τα μηδενικά εκκαθαριστικά!

Μέχρι χθες το πρωί ο αριθμός των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που είχαν υποβληθεί και εκκαθαριστεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΤΑΧISnet ανερχόταν σε 5.864.906. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή εκτιμάται ότι θα έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί συνολικά 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις.

Από τα 5.864.906 εκκαθαριστικά που είχαν εκδοθεί ηλεκτρονικά μέχρι χθες το πρωί: ​

–  2.410.509 (ποσοστό 41,1% του συνόλου) είναι χρεωστικά. Πέρυσι, και αφού είχαν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, είχαν εκδοθεί 2.318.902 χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα. Δηλαδή φέτος, ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση όλων των δηλώσεων, έχουν εκδοθεί 91.607  χρεωστικά εκκαθαριστικά περισσότερα από όσα είχαν εκδοθεί πέρυσι όταν ήδη είχε ολοκληρωθεί η εκκαθάριση όλων των δηλώσεων. Ο αριθμός των χρεωστικών εκκαθαριστικών συνεχώς αυξάνεται. Ταυτόχρονα αυξάνεται και το ποσό του μέσου φόρου που αναλογεί σε κάθε παραλήπτη χρεωστικού σημειώματος. Οι 2.410.509 φορολογούμενοι που είχαν λάβει μέχρι χθες το πρωί χρεωστικά εκκαθαριστικά, καλούνται να πληρώσουν συνολικά φόρους ύψους 3,245 δισ. ευρώ, δηλαδή 1.346 ευρώ κατά μέσον όρο ο καθένας! Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της διαδικασίας εκκαθάρισης των δηλώσεων ο αριθμός των χρεωστικών εκκαθαριστικών θα έχει φθάσει τα 2,55 εκατομμύρια και το ποσό του μέσου κατά κεφαλήν φόρου που αναλογεί σε κάθε παραλήπτη χρεωστικού σημειώματος θα έχει υπερβεί τα 1.400 ευρώ

–  2.532.734 (ποσοστό 43,18% του συνόλου) είναι μηδενικά, δηλαδή αναγράφουν μηδενικά ποσά φόρων προς πληρωμή. Πέρυσι είχαν εκδοθεί 2.772.457 μηδενικά εκκαθαριστικά (αντιστοιχούσαν στο 45,38% του συνόλου).

–  921.663 (ποσοστό 15,71% του συνόλου) είναι πιστωτικά, δηλαδή αναγράφουν ποσά φόρου προς επιστροφή στους φορολογούμενους. Οι δικαιούχοι των επιστροφών αυτών θα μοιραστούν συνολικά 341.524.786 ευρώ. Δηλαδή, σε κάθε έναν αναλογεί κατά μέσο όρο επιστροφή φόρου 370 ευρώ. Πέρυσι είχαν εκδοθεί 1.018.518 πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα μέχρι το τέλος της διαδικασίας υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων.

Οι βασικότερες αιτίες για τις οποίες φέτος πολύ περισσότεροι φορολογούμενοι λαμβάνουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος είναι οι εξής:

1) Η μείωση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς παιδιά και με 1-2 παιδιά από τα 9.545 στα 8.636 – 9.090 ευρώ.

2) Οι αυξήσεις στους φορολογικούς συντελεστές της κλίμακας υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, με τον ν. 4387/2016 που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Μάιο του 2016 οι συντελεστές φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις αυξήθηκαν:

-από 22% σε 29% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 25.000 ευρώ

-από 32% σε 37% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ

-από 32% σε 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 40.001 έως τα 42.000 ευρώ

-από 42% σε 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 42.000 ευρώ

3) Η φορολόγηση των εισοδημάτων από μισθούς-συντάξεις και των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα αθροιστικά, σε μία ενιαία φορολογική κλίμακα.

4) Οι αυξήσεις στους συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα. Ειδικότερα, ο συντελεστής φόρου που επιβαρύνει ετήσια εισοδήματα από ακίνητα μέχρι 12.000 ευρώ αυξήθηκε από 11% σε 15%. Για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ και μέχρι τα 35.000 ευρώ ισχύει πλέον συντελεστής φόρου αυξημένος από 33% σε 35%, ενώ για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από ακίνητα πάνω από τις 35.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου αυξήθηκε από 33% σε 45%.

5) Το γεγονός ότι πέρυσι η παρακράτηση φόρου εισοδήματος από τους μισθούς και τις συντάξεις υπολογίστηκε κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, δηλαδή στο χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-5-2016, με βάση την προϊσχύσασα ευνοϊκότερη κλίμακα και μόνο τους υπόλοιπους 7 μήνες, υπολογίστηκε με το νέο επαχθέστερο σύστημα που προβλέπει ο ν. 4387/2016. Αντιθέτως, η τελική εκκαθάριση του φόρου γίνεται λαμβανομένου υπόψη ολοκλήρου του ετησίου εισοδήματος που αποκτήθηκε πέρυσι, δηλαδή το ποσό του φόρου που αναλογεί υπολογίζεται και για τους 12 μήνες του 2016 με το νέο επαχθέστερο σύστημα. 

6) Η αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που πληρώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι (έμποροι, βιοτέχνες, επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις) από το 75% στο 100% του κύριου φόρου εισοδήματος.

7) Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, με βάση τον ν. 4387/2016:

α) Καθιερώθηκε νέα κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Με την κλίμακα αυτή οι συντελεστές επιβάλλονται πλέον κλιμακωτά, ως εξής:

-0%, στο τμήμα ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 12.000 ευρώ,

-2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,

-5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,

-6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,

-7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,

-9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και

-10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

β) Το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προσδιορίζεται όχι μόνο με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), όπως γινόταν μέχρι πέρυσι, αλλά και με βάση τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Εκτακτο – Αταλάντη: Σεισμός τώρα (4,8 R), έγινε αισθητός στην Αττική

Σεισμική δόνηση 4,8 R στην Αταλάντη - Αισθητός στην Αττική - Τι λένε οι ειδικοί

Κύθνος – Βρυόκαστρο: Σημαντικά ευρήματα ήρθαν στο φως

Οι εργασίες της τελευταίας περιόδου εστίασαν στην ανασκαφή των κτηρίων της Ακρόπολης που είχαν έρθει στο φως κατά το 2021

Αμοργός: Εκεί όπου η προστασία του περιβάλλοντος συναντά την παράδοση

Στην Αμοργό ανταμώνουν το «Αμοργόραμα» και η «Γιορτή του Ψαρά»..Πότε; Τι θα συμβεί;

Στοίχημα – Ελλάδα (μπάσκετ): Πάμε ΟΑΚΑ και ποντάρουμε στον Αγραβάνη

Η πρόταση του Foxbet.gr έχει ... άρωμα μπάσκετ: Ξανά με Αγραβάνη και επιλογή στα φάουλ

Η συνηγορία του ποδοσφαίρου ή κάποιοι δικοί μου ηγέτες-ήρωες ποδοσφαιριστές…

Αρθρο του Ναξιώτη καθηγητή Λαογραφίας Μανώλη Σέργη με θέμα τους ποδοσφαιρικούς μας ήρωες

Fraport: Ζητάει αποζημίωση από το Ελληνικό δημόσιο για (άγνωστα) προβλήματα στα αεροδρόμια

Aπειλεί το ελληνικό δημόσιο η Fraport με αξίωση αποζημιώσεων για προβλήματα στα 14 αεροδρόμια

Εκλογές 2023 – Γ. Βρούτσης: Επίσκεψη στην Τήνο

Ο Γιάννης Βρούτσης - υποψήφιος βουλευτής Κυκλάδων - βρίσκεται στην Τήνο

Μύκονος: Κι όμως ανεστάλη η κατεδάφιση ακινήτου (!!!)

Δικαστήριο έδωσε 15νθήμερη προθεσμία στον ιδιοκτήτη να κατεδαφίσει, μόνο που η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει... προ διετίας.

Ουκρανία – Χερσώνα: Στις στέγες πέρασαν τη νύχτα οι κάτοικοι

Από εκρηκτικό μηχανισμό προκλήθηκε η κατάρρευση του φράγματος Νόβα Καχόβκα στην Ουκρανία, σύμφωνα με ειδικούς - Ανυπολόγιστη η καταστροφή στην Χερσώνα

Κορυδαλλός: ξεκαθάρισμα λογαριασμών με δύο νεκρούς

Από την επίθεση έπεσαν νεκροί οι Δ.Μ και Β.Ρ. Ο τελευταίος ήταν γνωστός στις Αρχές για τη συμμετοχή του σε ομάδες εκβιαστών και, στο παρελθόν, είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία

Ταβέρνες σε Νάξο και Ηρακλειά ανάμεσα στις καλύτερες της Ελλάδας

Τα 33 κορυφαία εστιατόρια και ταβέρνες παραδοσιακής κουζίνας στην Ελλάδα - Ποιες είναι στις Κυκλάδες

Νάξος – Μάιος: Οι κρατήσεις που δεν … εμφανίστηκαν και ο σωστός προγραμματισμός για οικονομικά εισιτήρια (video)

Μιχ. Κρητικός και Στ. Καπίρης μιλούν στο Mega για τις... ναξιώτικες προσδοκίες για το καλοκαίρι! (video)

Η Νάξος λέει “αντίο” στον μουσικό Νίκο Στεφ. Μαστρογιαννόπουλο

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει σήμερα Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 3.00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικοδήμου Χώρας Νάξου.

Νάξος: Περίοδος 50 ημερών, μεγάλα κόστη, δυσκολία εύρεσης προσωπικού (video)

Νάξος... Μιχάλης Κρητικός και Δημήτρης Καπούνης μιλάνε στο OPEN για τις προσδοκίες του φετινού καλοκαιριού και για τα προβλήματα πρωτογενή τομέα (video)

SeaJets: Από αύριο (02/06) το Speedrunner Jet στη γραμμή Μύκονο – Πάρο – Νάξο

Τι αλλάζει από αύριο Παρασκευή 2 Ιουνίου στα δρομολόγια της Sea Jets με επίκεντρο το Speedrunner Jet και το Champion Jet 1

Τήνος: Ακούμπησαν “Αικατερίνη Π” και “Champion Jet 1”, παραμένουν στο λιμάνι

Δεν υπάρχουν τραυματίες μόνο μικρές υλικές ζημιές - Καθυστερεί η αναχώρησή τους έως ότου επιθεωρηθούν και πάρουν βεβαίωση αξιοπλοΐας

Διεθνής ο Ναξιώτης ποδοσφαιριστής Γιάννης Μαργαρίτης

Ντεμπούτο απόψε του Γιάννη Μαργαρίτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Socca της Γερμανίας

Νάξος: “Παραδόθηκε” ο δρόμος στην έξοδο του λιμανιού

Νωρίτερα και παρά την βροχή παραδόθηκε ο δρόμος στην έξοδο του λιμανιού της Νάξου - Τέλος η αμφιδρόμηση στην Παπαβασιλείου

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πάρος και Νάξος συγκεντρώνουν τους περισσότερους επισκέπτες

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού, η Πάρος, η Νάξος, οι Κυκλάδες αλλά και η Πελοπόννησος με την Εύβοια, είναι οι τοποθεσίες που αναμένεται εφέτος να κινηθούν με σημαντικές πληρότητες.

Σαντορίνη: 37χρονος έπεσε από εξώστη στο Ημεροβίγλι

Νεκρός 37χρονος που έπεσε από εξώστη στο Ημεροβίγλι - Τα κάγκελα υποχώρησαν και ο 37χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος στο κενό