Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΝάξος & Μικρές ΚυκλάδεςΠαροναξίας - Καλλίνικος: "Ας είναι το έτος ευφρόσυνο, ειρηνικό και σωτήριο"

Παροναξίας – Καλλίνικος: “Ας είναι το έτος ευφρόσυνο, ειρηνικό και σωτήριο”

|

“…. Ἄς θυμόμαστε καθ’ ὅλη τή διάρκεια καί αὐτοῦ τοῦ ἔτους ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας θά εἶναι ἐδῶ γιά νά μᾶς προσφέρει καί πάλι ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ, γιά νά βιώσουμε κάθε στιγμή καί αὐτοῦ τοῦ χρόνου μέ πνεῦμα Θεοῦ, μέ σύνεση καί ὑπομονή.

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει τόν θησαυρό των Ἑορτῶν της, τίς καθημερινές Ἀκολουθίες καί τά χαριτόβρυτα Μυστήριά Της, τόν σωτήριο λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, τήν ποιμαντική στήριξή Της, τήν πλούσια καί ἀδαπάνητη χάρη Της….”

Μέρος από το μήνυμα του Μητροπολίτη Παροναξίας κκ Καλλινίκου προς τους ιερείς και τους πιστούς της οικείας Μητροπόλεως με την ευκαιρία του Νέου Ετους. Και όπως τονίζει στο τέλος του μηνύματος ” Ἄς εἶναι τό ἔτος αὐτό γιά ἐμᾶς προσωπικά, γιά τίς οἰκογένειές μας, γιά τήν Παροναξία μας, γιά τήν πατρίδα μας καί γιά ὅλο τόν κόσμο ἔτος εὐφρόσυνο, εἰρηνικό καί σωτήριο, γεμᾶτο ἀπό τήν εὐλογία καί τη χάρη τοῦ Ἐπιφανέντος Χριστοῦ μας”.

Αναλυτικά το μήνυμα 

Πρός
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας  

Ἀδελφοί μου,

Μέ τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἕνας καινούριος χρόνος ἔχει μόλις ἀνατείλει, ἕνας νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, δηλαδή μία ἀκόμη χρονική περίοδος τήν ὁποία ἡ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου χαρίζει ἀδιακρίτως καί ἀφειδῶς σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὅλοι μας ξεκινᾶμε τή νέα χρονιά, τήν αὐγή καί αὐτοῦ τοῦ νέου ἔτους μέ κάποιες προσδοκίες, μέ κάποια ὄνειρα, ἐπιθυμίες, σχέδια καί ὁραματισμούς,  μέ ἐλπίδες καί ἀγωνίες ἤ καί ἀκόμα, λαμβάνοντας ὑπόψη τα ἀπρόβλεπτα γεγονότα πού ξεδιπλώνονται μπροστά μας ἀνά τόν κόσμο, μέ φόβους καί ἀνησυχίες.

Ἐκεῖνο ὅμως πού ὅλοι γνωρίζουμε καί γιά τό ὁποῖο εἴμαστε σίγουροι εἶναι ὅτι ὁ χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Πόσες φορές δέν ἔχουμε διαπιστώσει στή ζωή μας καί δέν ἔχουμε ὁμολογήσει στίς μεταξύ μας συζητήσεις ὅτι ὁ χρόνος τρέχει σάν ποτάμι. Αὐτή τήν παρομοίωση, ὅτι ὁ χρόνος καί τό ποτάμι μοιάζουν μεταξύ τους, τήν ἀναφέρει στή διδασκαλία του ὁ Μέγας Βασίλειος, πού κατά εὐλογημένη συγκυρία ἑορτάζουμε τή σημερινή ἡμέρα. Αὐτός  λοιπόν ὁ Μέγας φωστήρ τῆς οἰκουμένης, ὁ σοφός Ἱεράρχης τῆς Καισαρείας πού εὐλογεῖ μέ τή γιορτή του τό νέο ἔτος, ὑπογραμμίζει τήν ἑξῆς  μεγάλη ἀλήθεια γιά τόν χρόνο: «Ἄν μπεῖς σ’ ἕνα ποτάμι μέσα καί πᾶς νά λουστεῖς, τό νερό πού ἀκουμπάει στό σῶμα σου, μία μόνον στιγμή εἶναι τό ἴδιο. Μετά ἀπό μία στιγμή δέν εἶναι τό ἴδιο νερό, φεύγει καί ἔρχεται ἄλλο νερό. Καί μετά ἀπό λίγο ἄλλο καί ἄλλο, καί ἄν καθίσεις μία ὥρα μέσα στό ποτάμι, δέν ξέρω πόσες φορές θά ἀλλάξει τό νερό. Ὅμως τό ποτάμι μένει τό ἴδιο, ἐνῶ τό νερό δέν εἶναι τό ἴδιο. Τό ποτάμι τοῦ χρόνου τρέχει κι αὐτό καί μᾶς ἐγγίζει. Καί περνοῦν οἱ στιγμές, οἱ ὧρες, οἱ ἡμέρες, οἱ ἑβδομάδες, οἱ μῆνες, τά χρόνια. Καί ἐνῶ ὁ χρόνος φεύγει τά σημάδια του μένουν». Ποιά ὅμως εἶναι αὐτά τά σημάδια; Ἀπαντᾶ λοιπόν ὁ Μέγας Βασίλειος: «Πᾶρτε παράδειγμα ἕνα μικρό βρέφος. Μετά ἀπό λίγο μεγαλώνει καί γίνεται νήπιο, μετά γίνεται παιδί καί πάει στό σχολεῖο, μετά γίνεται ἔφηβος, μετά γίνεται νέος, ἄνδρας, μετά γίνεται ὥριμος καί μετά γίνεται γέρος. Ἔτσι τρέχει ὁ χρόνος στή ζωή μας καί μᾶς ἀλλάζει διαρκῶς».

Γι’ αὐτό πρέπει, ἀδελφοί μου, τόν χρόνο μας νά τόν ἐκμεταλλευόμαστε καί νά τόν ἀξιοποιοῦμε ἐποικοδομητικά. Ἡ Ἐκκλησία μας, πού εὐλογεῖ σήμερα «τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου», βλέπει τόν χρόνο ὡς μεγάλη εὐλογία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.  Ὁ χρόνος δέν μᾶς δίνεται ἀπό τόν Θεό γιά νά παρατείνεται ἡ ταλαιπωρία μας καί νά συνεχίζονται οἱ δοκιμασίες αὐτῆς τῆς ζωῆς, ἀλλά γιά νά καλλιεργούμαστε πνευματικά καί νά αὐξάνουμε τήν ἀγάπη μας πρός Αὐτόν. Ὁ Θεός μᾶς παρέχει τόν χρόνο γιά νά γευόμαστε ἀπό τώρα τούς θησαυρούς καί τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας Του. Ἡ φιλανθρωπία Του μᾶς χαρίζει τόν χρόνο γιά νά μεταμορφωνόμαστε καθημερινά σέ Ἁγίους καί νά μεταμορφώνουμε τά πάντα σέ δῶρα τοῦ Θεοῦ.

Ἄς θυμόμαστε καθ’ ὅλη τή διάρκεια καί αὐτοῦ τοῦ ἔτους ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας θά εἶναι ἐδῶ γιά νά μᾶς προσφέρει καί πάλι ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ, γιά νά βιώσουμε κάθε στιγμή καί αὐτοῦ τοῦ χρόνου μέ πνεῦμα Θεοῦ, μέ σύνεση καί ὑπομονή. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει τόν θησαυρό των Ἑορτῶν της, τίς καθημερινές Ἀκολουθίες καί τά χαριτόβρυτα Μυστήριά Της, τόν σωτήριο λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, τήν ποιμαντική στήριξή Της, τήν πλούσια καί ἀδαπάνητη χάρη Της. Ἐμεῖς ἔχουμε τήν ἐλευθερία νά ἀξιοποιήσουμε κατάλληλα καί ἐποικοδομητικά ὅλες αὐτές τίς εὐλογίες πού θά ἀποτελέσουν γιά τόν καθένα μας «παράθυρο» στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστιανός στηριζόμενος στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἀντλώντας δύναμη καί χάρη ἀπό τά σωστικά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, μεταμορφώνει αὐτόν τόν φθαρτό χρόνο καί τόν ἁγιάζει. Μονάχα μέσα στήν Ἐκκλησία μποροῦμε νά μετατρέψουμε τό παρόν σέ αἰώνιο, ἀκολουθώντας συγχρόνως τόν δρόμο «ἀπό γῆς πρός οὐρανόν».

Ἀδελφοί μου, μέ αὐτές τίς ταπεινές σκέψεις εὔχομαι ὁλόψυχα τό νέο ἔτος 2023, πού μᾶς χάρισε σήμερα ὁ Θεός σάν δῶρο, νά τό γεμίσουμε ὅλοι μᾶς μέ ἀγάπη, μέ καλοσύνη, μέ πίστη, μέ ἐλπίδα, μέ ἀρετές, μέ φῶς. Ὅλα αὐτά εἶναι ἄλλωστε πού μᾶς προσδιορίζουν ὡς ἀνθρώπους, ὡς Χριστιανούς, ὡς γνήσια παιδιά τοῦ Θεοῦ.  Ἄς εἶναι τό ἔτος αὐτό γιά ἐμᾶς προσωπικά, γιά τίς οἰκογένειές μας, γιά τήν Παροναξία μας, γιά τήν πατρίδα μας καί γιά ὅλο τόν κόσμο ἔτος εὐφρόσυνο, εἰρηνικό καί σωτήριο, γεμᾶτο ἀπό τήν εὐλογία καί τη χάρη τοῦ Ἐπιφανέντος Χριστοῦ μας.

 Κ α λ ή  χ ρ ο ν ι ά,  ε ὐ λ ο γ η μ έ ν η  κ α ί  ἁ γ ι α σ μ έ ν η!

 Μέ θερμές εὐχές καί πολλή πατρική ἀγάπη,

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Σαντορίνη: Το JOIDES Resolution μπαίνει σήμερα στην Καλντέρα

Στη Σαντορίνη - μετά την ολοκλήρωση των δράσεων στην Ανάφη - το εντυπωσιακό πλοίο-γεωτρύπανο JOIDES Resolution, μήκους 143 μ. -Τι μελετά

Πάρος – ΔΕΥΑ: Νέα Φωτοβολταϊκή Εγκατάσταση 500 kw

Κατασκευή νέου φωτοβολταϊκού σταθμού από τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου - Κόστος, χρονοδιάγραμμα και κέρδη από την κίνηση αυτή . Τι λέει ο Δήμαρχος Μάρκος Κωβαίος

Κέα – BOOT 2023: Δυναμική παρουσία με όπλο το θεματικό θαλάσσιο πάρκο

Στη διεθνή έκθεση θαλάσσιου τουρισμού BOOT 2023, που πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας από 21 έως 29 Ιανουαρίου, συμμετείχε ο Δήμος Κέας

Φόρτωμας: Η Τήνος στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Υπουργό Ναυτιλίας

Συνάντηση του Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, κ. Φίλιππου Φόρτωμα, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη.

Αποσύρεται από τη σκηνή ο Ozzy Osbourne

«Το σώμα μου είναι ακόμη πολύ αδύναμο», έγραψε στη σχετική ανακοίνωση ο Ozzy Osbourne για τον οποίο οι συναυλίες τελειώνουν κάπου εδώ

Μέλανες – Πολιτιστικός Σύλλογος “Κούρος ο Έλληνας”: Κόβει πίτα, βραβεύει μαθητές

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελάνων Νάξου "Κούρος ο Ελληνας" κόβει τη πίτα, βραβεύει μαθητές και μετά μουσικής...

Κρήτη: Εκκλησία χώρος προετοιμασίας μαθητών ενόψει πανελλαδικών

Επί έντεκα χρόνια αυτή η εικόνα... Εκκλησία έχει μετατραπεί σε αίθουσα σχολείου... (photo) - Τι λένε οι εμπλεκόμενοι

Γιατί στη Νάξο είναι ωραία και τον χειμώνα

Επιλέγουμε τη Νάξο, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, που δεν χάνει την ζωντάνια του τον χειμώνα, για την πρώτη εξόρμηση-αστραπή του 2023

EOES 2023: Τα παιδιά του ΓΕΛ Νάξου πήραν το πρώτο βραβείο και πάνε Λετονία

Η τριάδα των μαθητών της Νάξου (ΓΕΛ "Μανώλης Γλέζος") έκαναν το καθήκον τους, κέρδισαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό (EOES 2023) και θα διεκδικήσουν το μετάλλιο στην Λετονία

Εκτακτο: Νεκρός και ο κυβερνήτης του Φάντομ

Νεκρός είναι και ο κυβερνήτης του Φάντομ της Πολεμικής Αεροπορίας, σμηναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης, που κατέπεσε το πρωί της Δευτέρας - Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Πρέβελης: Στο δρόμο για την Μήλο και τον Πειραιά

Το επιβατικό πλοίο "Πρέβελης" ταξιδεύει προς Μήλο - Πειραιά - δεν μπόρεσε να πιάσει Κάσο

Γ. Βρούτσης: Από την Κυριακή ενεργοποιείται η γραμμή Νάξος (Αγία Αννα) – Πάρος (Πίσω Λιβάδι)”

Γ. Βρούτσης: “ Υπογράφτηκε και ξεκινάει άμεσα η ακτοπλοϊκή σύνδεση Νάξου - Πίσω Λιβάδι Πάρου για τους Νεφροπαθείς Πάρου-Αντιπάρου” - Ποιο πλοίο αναλαμβάνει

Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την CaptainBook

CaptainBook: Το success story της startup που εξασφάλισε χρηματοδότηση €250.000 από κορυφαίο ευρωπαϊκό επενδυτικό Δίκτυο

Blue Star Ferries: Οι αλλαγές στα δρομολόγια του διημέρου 8-9 Φεβρουαρίου

Η 48ωρη απεργία αλλάζει τα δεδομένα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυκλάδων - Τι προβλέπει η ανακοίνωση από την Blue Star Ferries

Δονούσα – Ειρ. Πρασίνου: “Η ΕxcellenSeas αποτελεί πλέον μια δεύτερη οικογένεια”

Υποτροφίες ExcellenSeas: Η θάλασσα ως μέσο ώθησης και όχι ως εμπόδιο - Τι λένε Ευγενία Τζαννίνη, η Ειρήνη Πρασίνου από τη Δονούσα και η Μάλαμα Γιάννου από τον Αγιο Ευστράτιο

Ανεκτέλεστο το σημερινό (26/01) δρομολόγιο του “Blue Star Naxos”

Οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν τα δρομολόγια... Ποιες αλλαγές δρομολογήθηκαν από την Blue Star Ferries

Blue Star Naxos: Επιστρέφει στην … κανονικότητα και αναχωρεί για Μικρές Κυκλάδες

Το Blue Star Naxos αναχωρεί κανονικά το απόγευμα της Παρασκευής (27/01) για Παροναξία - Μικρές Κυκλάδες και Αμοργό

Κάλεσμα αύριο (27/01) στο Δημαρχειακό Μέγαρο για τις εκδηλώσεις των Αποκριών

Πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων αύριο Παρασκευή για το Διονυσιακό δρώμενο που παραδοσιακά γίνεται την Παρασκευή, πρώτη ημέρα του τριημέρου των Αποκριών

Ερχεται η … έξυπνη μαρίνα στη Νάξο

Συνεργασία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου με την Εurobank... Ποιος είναι ο λόγος;

Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών: Κόβει απόψε (27/01) την πίτα της

Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών προχωρεί σήμερα Παρασκευή στην κοπή της βασιλόπιτας - Που και πότε