Κυριακή, 11 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΚυκλάδεςΚέα: Απέκτησε νέο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου Ύδρευσης

Κέα: Απέκτησε νέο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου Ύδρευσης

|

Μία σημαντική στιγμή, για τον Δήμο Κέας ολοκληρώθηκε, με την έναρξη λειτουργίας, ενός υπερσύγχρονου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου Ύδρευσης, ο οποίος δημιουργήθηκε στο Τοπικό Γραφείο της Κορησσίας. Ο χώρος ανακαινίστηκε πλήρως εδώ και μερικούς μήνες και έγινε εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού, και έτσι με τη βοήθεια οθονών και ειδικών εφαρμογών θα παρακολουθούν πλέον, στο νησί, το δίκτυο ύδρευσης ανελλιπώς και αποτελεσματικότερα.

Από τον Σταθμό θα ελέγχεται η ποιότητα του νερού, θα εντοπίζονται εγκαίρως οι διαρροές, θα αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα και θα γίνεται καλύτερη διαχείριση υδάτινων πόρων, ενώ σύντομα από εκεί θα μπορεί ο Δήμος να παρακολουθεί και το δίκτυο της αποχέτευσης. Την ίδια στιγμή και παρά τις όποιες ενστάσεις, οριστικοποιήθηκε η πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για αυστηρά πρόστιμα, στην περίπτωση που κάποιος υδροδοτήσει, από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, την πισίνα του. Η ισχύς του μέτρου θα είναι ως το τέλος του έτους και τα πρόστιμα θα φτάνουν έως και τα 1.500 ευρώ.

Η ανάγκη για αλλαγές και βελτιώσεις

Η δημιουργία του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου Ύδρευσης, ήρθε σε συνέχεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, που είχε προχωρήσει σε μελέτη και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των δικτύων ύδρευσης του Δήμου με σκοπό την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμών για να επιτύχει την ενεργειακή εξοικονόμηση, την μείωση των απωλειών, την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων στα δίκτυα ύδρευσης, δεδομένων των εγγενών δυσκολιών οι οποίες προέρχονται τόσο από το είδος των εκμεταλλευομένων υδατικών πόρων (ύδατα από πηγές/ πηγάδια σε συνδυασμό με γεωτρήσεις) όσο και από τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής που εντοπίζει η παρούσα μελέτη οι οποίες παρουσιάζουν έντονο ανάγλυφο και μεγάλη διακύμανση στις καταναλώσεις λόγω της έντονης τουριστικής περιόδου.

Η Κέα, είναι γνωστό, ότι έχει οξυμένες ανάγκες σε πόσιμο νερό, λόγω της μειωμένης ποσότητας υδατικών πόρων που οφείλεται στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, όσο και λόγω της αύξησης του πληθυσμού της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που δέχεται λόγω τουρισμού. Η ορθολογικότερη διαχείριση του νερού με καλύτερη διανομή του, έλεγχο της ποιότητάς του και διασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας ακόμη και στην περίοδο της τουριστικής αιχμής αποτελεί τον απώτερο στόχο.

Τα οφέλη από τις νέες εγκαταστάσεις

Όπως τονίζεται στην τεχνική έκθεση, με την υλοποίηση του προτεινόμενου συστήματος θα επιτευχθεί μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας με την αντικατάσταση ή την αναβάθμιση των αντλητικών συγκροτημάτων στις κατά τόπου γεωτρήσεις και δεξαμενές. Παράλληλα, αναμένεται η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων απωλειών σε σημαντικό βαθμό όπως αναλύεται και τεκμηριώνεται σχετικά σε επόμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης, και οι οποίες οφείλονται κυρίως στην παλαιότητα των δικτύων.

Την ίδια ώρα, με την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της πίεσης με αυτόματη ρύθμιση στα κρίσιμα σημεία του δικτύου, η πίεση θα ρυθμίζεται με το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και θα επιτευχθεί πλήρης κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του δικτύου στο οποίο αποδεδειγμένα εντοπίζεται έλλειψη επάρκειας. Επιπλέον εντοπίζονται προβλήματα στην ποιότητα λόγω της αλλοίωσης του νερού που προέρχεται από κάποιες γεωτρήσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και χωρίς έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Η πρόταση για τις πισίνες

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, και προκειμένου να εξασφαλιστεί, η εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού του νερού για να καλύπτονται με επάρκεια οι βασικές ανάγκες ύδρευσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση, πέρασε για απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την εισήγηση που θα απαγορεύει την υδροδότηση των κολυμβητικών δεξαμενών σε όλο το νησί από την ανάρτηση της απόφασης και ως το τέλος του έτους και σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει νερό από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για το γέμισμα κολυμβητικής δεξαμενής, θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, Νικόλαος Δεμένεγας, ψήφισε κατά στο συγκεκριμένο θέμα, τονίζοντας, πως, “από την εφαρμογή του μέτρου “Απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών”, με την 74/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής δεν προέκυψε κάποια ουσιαστική εξοικονόμηση νερού στα δίκτυα του Δήμου. Ούτε στην διετία που μεσολάβησε ο Δήμος προέβη αποτελεσματικά σε έργα και ενέργειες για βελτίωση και ενίσχυση της επάρκειας του νερού στο νησί. Για τον λόγο αυτό ισχύει και σήμερα, σε γενικές γραμμές, η τοποθέτησή μου το 2021 με την οποία καταψηφίζω το συγκεκριμένο μέτρο. Το πρόβλημα της λειψυδρίας θα είναι πολύ πιεστικό και φέτος, αφενός λόγω της ανομβρίας αλλά και λόγω της αυξημένης ζήτησης νερού για οικιακή, για αγροτική και κυρίως για επαγγελματική χρήση.”

Την ίδια στιγμή, ο κ. Δεμέναγας, αναφέρθηκε στο κομμάτι του τουρισμού και κατά πόσον αυτό επηρεάζεται από την συγκεκριμένη απόφαση, λέγοντας: “Το νησί μας, εκτός από την αγροτική οικονομία προσδοκά για οικονομική ανάπτυξη στον τουρισμό και την οικοδομική δραστηριότητα. Οι κολυμβητικές δεξαμενές, αναπόφευκτα, αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του τουριστικού προϊόντος της Κέας αλλά και της οικοδομικής δραστηριότητας στην κατασκευή τουριστικών κατοικιών. Για τον λόγο αυτό είναι αυθαίρετη και παράτυπη η απόφαση για απαγόρευση της υδροδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών και προκαλεί οικονομική ζημιά κυρίως σε πολλούς επαγγελματίες του τουρισμού. Προφανώς σε έλλειψη πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην απρόσκοπτη παροχή νερού στους κατοίκους για οικιακή και αγροτική χρήση. Όμως ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίσει με κάθε πρόσφορο τρόπο την επάρκεια νερού για όλες τις προβλεπόμενες χρήσεις και όχι να σκεπάζει το πρόβλημα αυθαίρετα με απαγορεύσεις και αποκλεισμούς. Έπρεπε ήδη ο Δήμος Κέας να έχει εξασφαλίσει, συμπληρωματικά των γεωτρήσεων, την επάρκεια νερού από αφαλατώσεις που είναι ανεξάρτητες από την ανομβρία, όπως κάνουν ήδη με επιτυχία τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων.”

Η απάντηση στις ενστάσεις

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ελευθέριος Τζουβάρας απαντώντας στον κ. Δεμένεγα, ενημέρωσε όλα τα μέλη, λέγοντας ότι “είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για τα θέματα του νερού που επικρατούν στο νησί μας και το σημαντικότερο είναι η ύδρευση των πολιτών του νησιού μας και όχι οι κολυμβητικές δεξαμενές. Σημαντικά έργα όπως η ύδρευση των Ποισσών, η τηλεμετρία και η εκμετάλλευση γεωτρήσεων που ήδη έχουν διανοιχτεί είναι σε εξέλιξη. Επιπλέον η παρούσα δημοτική αρχή έχει καταθέσει πρόταση για αφαλατώσεις κάτι που έπρεπε να έχει γίνει χρόνια πριν.”

Με πληροφορίες από τη σελίδα Koinignomi.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

“Εφυγε” από τη ζωή ο Γιάννης Μαρκόπουλος

Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος. (video)

Μύκονος – Μουσείο Μπενάκη: Εκδήλωση “Μεταλλεία Μυκόνου – μια ιστορία στο φως”

Σάββατο 17 Ιουνίου.. Ο Δήμος Μυκόνου διοργανώνει εκδήλωση «Μεταλλεία Μυκόνου – μια ιστορία στο φως» στο Μουσείο Μπενάκη

Σέριφος: Να διασωθεί η παράδοση του νησιού

Επιστημονική ημερίδα "Ακολουθώντας τις ράγες" στη Χώρα Σερίφου - οι ομιλητές, τα συμπεράσματα

Πάρος: “Καυτός” Μαϊος, η κίνηση του Αγίου Πνεύματος άγγιξε το 2019 (πίνακες)

Πάνω από 80.000 επισκέπτες δέχτηκε η Πάρος το Μάϊο από θάλασσα και αέρα με τις αυξήσεις έναντι του προηγούμενου έτους να ξεπερνούν το μέσο όρο της χώρας. (πίνακες)

Πάτμος: Συνελήφθη 27χρονος για βιασμό 70χρονης (!!!)

Σοκ στην τοπική κοινωνία της Πάτμου - Συνελήφθη 27χρονος για βιασμό 70χρονης - Την απείλησε με μαχαίρι στο σπίτι της

Σύρος: Ξεκινάει τη Δευτέρα, 4ημερο εθελοντικής αιμοδοσίας

Εθελοντική αιμοδοσία στη Σύρο - Χρονοδιάγραμμα

Στοίχημα – Champions League: Τελικός με over και προβάδισμα σε Σίτι

Η προταση από την Foxbet.gr... Τελικός Champions League 2023 και τι παίζουμε;

Estiatoria.gr – Golden Awards: “Στο Λαδόχαρτο” και “Dal Professore” στη κορυφή της γεύσης

Ποια είναι τα εστιατόρια και οι σεφ που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Estiatoria.gr Golden Awards - Η εικόνα των Κυκλάδων

Εστίαση: Μπήκαν οι υπογραφές για αυξήσεις (10,5%) μισθών

Από 1ης Ιουνίου οι μισθοί ενισχύονται 5,5% και ένα χρόνο αργότερα, την 1η Ιουνίου 2024, θα αυκηθούν επιπλέον κατά 5%

Κολομβία: Βρέθηκαν μετά από 40 ημέρες ζωντανά τέσσερα παιδιά στη ζούγκλα

Tο «θαύμα» της Κολομβίας: Βρέθηκαν ζωντανά μετά από 40 ημέρες τα τέσσερα παιδιά που είχαν χαθεί στη ζούγκλα

Ταβέρνες σε Νάξο και Ηρακλειά ανάμεσα στις καλύτερες της Ελλάδας

Τα 33 κορυφαία εστιατόρια και ταβέρνες παραδοσιακής κουζίνας στην Ελλάδα - Ποιες είναι στις Κυκλάδες

Νάξος – Μάιος: Οι κρατήσεις που δεν … εμφανίστηκαν και ο σωστός προγραμματισμός για οικονομικά εισιτήρια (video)

Μιχ. Κρητικός και Στ. Καπίρης μιλούν στο Mega για τις... ναξιώτικες προσδοκίες για το καλοκαίρι! (video)

Η Νάξος λέει “αντίο” στον μουσικό Νίκο Στεφ. Μαστρογιαννόπουλο

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει σήμερα Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 3.00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικοδήμου Χώρας Νάξου.

Νάξος: Περίοδος 50 ημερών, μεγάλα κόστη, δυσκολία εύρεσης προσωπικού (video)

Νάξος... Μιχάλης Κρητικός και Δημήτρης Καπούνης μιλάνε στο OPEN για τις προσδοκίες του φετινού καλοκαιριού και για τα προβλήματα πρωτογενή τομέα (video)

Naxos Festival 2023 – Klaus Pfeiffer: Ο Γερμανός καλλιτέχνης που έγινε Ναξιώτης

Naxos Festival 2023: Ο Μάριος Βαζαίος μιλά για την έκθεση «Klaus Pfeiffer - Τα φτερά του Ίκαρου» που διοργανώνει το Φεστιβάλ Νάξου στον Πύργο Μπαζαίου

Γυμνιστές: Οι τρεις από τις δέκα καλύτερες παραλίες είναι Ελληνικές

Που βρίσκονται οι τρεις παραλίες στην Ελλάδα που θεωρούνται ανάμεσα στις κορυφαίες στον κόσμο για τους γυμνιστές

Αιγαίο: Το “δικό μας” πανηγύρι με Ζευγώλη, Αναματερού και Στρατηγού (video)

Τρίτη 20 Ιουνίου και το "δικό μας" πανηγύρι. Από τη Νάξο έως την Ικαρία... Ποιοι λαμβάνουν μέρος (video)

Νάξος – “Δύναμη Δημιουργίας”: “Είμαστε βέβαιοι ότι θα αποπέμψει άμεσα τον νταή αντιδήμαρχο”

Η δημοτική παράταξη "Δύναμη Δημιουργίας Νάξου και Μικρών Κυκλάδων" ζητάει από τον Δήμαρχο την άμεση απομπομπή του Αντιδημάρχου Παιδείας για την εις βάρος του καταγγελία από πολίτη του νησιού

Πειραιάς: Δεκατέσσερα δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου

Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια, 40 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, 14 από το λιμάνι τη Ραφήνας και 8 από το Λαύριο.

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πάρος και Νάξος συγκεντρώνουν τους περισσότερους επισκέπτες

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού, η Πάρος, η Νάξος, οι Κυκλάδες αλλά και η Πελοπόννησος με την Εύβοια, είναι οι τοποθεσίες που αναμένεται εφέτος να κινηθούν με σημαντικές πληρότητες.