Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΚοινωνίαΜητρόπολη Παροναξίας: "Τό τώρα, τό σήμερα μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν θεία ἀγάπη.

Μητρόπολη Παροναξίας: “Τό τώρα, τό σήμερα μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν θεία ἀγάπη.

|

Το μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου ἐπί τῷ νέῳ ἔτει 2018 όπου το βασικό θέμα είναι «Τό τώρα, τό σήμερα μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν θεία ἀγάπη. Τό παρελθόν εἶναι ἱστορία. Τό μέλλον μᾶς εἶναι ἄγνωστο καί τελείως ἀβέβαιο. Μόνο στό παρόν ζοῦμε. Ἅς τό ἀξιοποιοῦμε λοιπόν πνευματικά».

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

 Κατά τήν σημερινή μεγάλη διπλῆ ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς μνήμης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει νά διαβάζεται ὡς Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα ἡ περικοπή ἀπό τήν πρός Κολασσαεῖς ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στήν ὁποία μεταξύ ἄλλων τονίζει: «Προσέχετε καί μείνετε σταθεροί στήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, διότι σέ Αὐτόν κατοικεῖ ὁλόκληρη ἡ Θεότητα μέσα στό σῶμα καί στήν ἀνθρώπινη φύση πού προσέλαβε διά τῆς Σαρκώσεώς Του» (πρβλ. Κολασ. Β΄, 8 – 9).
Αὐτά τά θεόπνευστα λόγια σημαίνουν, ἐκτός τῶν ἄλλων, κυρίως, ὅτι ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική μας πίστη καί λατρεία, ὅπως καί ἡ πνευματική καί βιολογική μας ζωή καί ὁ χρόνος της, εἶναι Χριστοκεντρική. Δηλαδή ἔχομε ὡς ἀμετάθετο κέντρο τόν Χριστό.

Καί ὁ πρώτιστος σκοπός τῆς Ἐκκλησίας πού ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας ἵδρυσε καί τῆς Ὁποίας ἀποτελεῖ κεφαλή, εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Καί ὅλα ὅσα γράφονται στήν Ἁγία Γραφή καί στήν πατερική διδαχή, εἶναι καί ἀποτελοῦν καί μιά ὤθηση ἀπό μέρους μας πρός τό νά δεχθοῦμε τήν σωτηρία μας. Καί ἄν αὐτή ἡ προτροπή τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν πρέπει πάντοτε νά μᾶς εὐαισθητοποιεῖ καί νά μᾶς προβληματίζει θετικά, αὐτό ἰδιαίτερα θά πρέπει νά συμβαίνει στό ξεκίνημα κάθε νέου Χρόνου.

Ὁ χρόνος φεύγει ἀστραπιαία. Ὁ Χριστός μένει. Καί μένει αἰώνια. Ὁ χρόνος μέ τίς τρεῖς διαστάσεις του, δηλαδή, παρελθόν, παρόν καί μέλλον ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνα αἰώνιο παρόν. Καί ἡ εὐτυχία μας ὡς ἀνθρώπων καί τό μέλλον μας ὡς χριστιανῶν πού εἶναι αἰώνιο, δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τόν χρόνο καθεαυτόν, ἀλλά ἀπό τό πώς ἐμεῖς σέ προσωπικό, κοινωνικό, ἐθνικό καί πανανθρώπινο ἐπίπεδο θά ἀξιοποιοῦμε τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας, ἐάν δηλαδή ἀφήσουμε μέ ἐμπιστοσύνη τούς ἑαυτούς μας, τήν ζωή μας, τήν ὕπαρξη μας στήν πρόνοια καί παναγάπη τοῦ Θεοῦ, ἄν δεχόμαστε τήν Θεία Χάρη καί ἄν μένουμε σ’Αὐτήν.

Ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος διδάσκει, ὅτι «ὁ Θεός ἔγινε ἔγχρονος, δηλαδή εἰσῆλθε στόν χρόνο, γιά νά γίνουμε ἐμεῖς αἰώνιοι». Καί αὐτό γιά κάθε συνειδητό πιστό καθορίζει καί ὁριοθετεῖ τήν ὀντολογική ἔννοια του χρόνου, ἀφοῦ ὁ κάθε πιστός στήν ἀρχή τοῦ νέου χρόνου προγραμματίζει ἐκτός ἀπό τά ἄλλα καί τήν πνευματική του πορεία.

Ὁ Μέγας Βασίλειος τοῦ ὁποίου ἡ ἱερή μνήμη ἁγιάζει καί εὐλογεῖ τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ κάθε χρόνου, δέν ἔζησε μάταια καί ἀνώφελα τά λίγα χρόνια τῆς ζωῆς του. Ἄν ἔλαβε τήν προσωνυμία «Μέγας», αὐτό τό ὀφείλει στό ὅτι ἔζησε μέ ἀρχές, μέ προοπτική ἰδεῶν. Ἔζησε Χριστοκεντρικά, σύμφωνα μέ τήν Παύλεια προτροπή πού ἀκούσαμε σήμερα στό Ἱερό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα.

Γι’ αὐτό ἀκριβῶς, παρά τό ὅτι διέθετε ὅλες τίς προϋποθέσεις της κατά κόσμον λάμψεως καί προβολῆς, προτίμησε τήν αἰώνια λάμψη τῆς κατά Χριστόν φιλοσοφίας καί ἐπιστήμης, «τῶν ὄντων μελετήσας τό ἄστατον», καθώς ψάλλει καί ὁ ἱερός τοῦ ὑμνογράφος.

Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας εἶναι «καιρός πραγματείας», ὅπως εὔστοχα ἐπισημαίνει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος, γιατί πραγματευόμαστε, δηλαδή προσέχουμε νά μή χάσουμε τόν πολύτιμο θησαυρό τῆς Θείας Βασιλείας.

Μέ τό νά χρησιμοποιεῖ ὁ Χριστιανός δυναμικά τόν χρόνο τῆς ζωῆς του γιά τήν πνευματική του πληρότητα, αὐτό δέν σημαίνει ἀδιαφορία γιά τά ὅσα συμβαίνουν, οὔτε καί ἀπαξίωση τῆς ζωῆς αὐτῆς. Δέν ἀρνούμαστε τήν σκληρή πραγματικότητα τῶν προσκαίρων, ἀλλά πατώντας σέ δύο ἐπίπεδα, τό πρόσκαιρο καί τό αἰώνιο, ἑστιάζουμε στό δεύτερο.

Τό τώρα, τό σήμερα μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν θεία ἀγάπη. Τό παρελθόν εἶναι ἱστορία. Τό μέλλον μᾶς εἶναι ἄγνωστο καί τελείως ἀβέβαιο. Μόνο στό παρόν ζοῦμε. Ἅς τό ἀξιοποιοῦμε λοιπόν πνευματικά.
Τά ἀρνητικά καί δύσκολα τῶν ἡμερῶν μας εἶναι πολλά. Ἀλλά ἅς μένουμε στήν πίστη, στόν Χριστό, στήν ἐλπίδα. Ἄς αἰσιοδοξοῦμε καί μήν ἀφήνουμε τήν ἀποθάρρυνση νά μᾶς κυριεύει.

Ἡ αἰσιοδοξία βρίσκεται στήν οὐσία τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Καί ἄς μή ξεχνοῦμε, ὅτι ἡ πίστη μας αὐτή ἐμφανίσθηκε σέ μιά ἐποχή κρίσεως τοῦ Ἑλληνορωμαϊκοῦ κόσμου. Ἐν τούτοις, ἔγινε αὐτή ἡ πίστη κύριος μοχλός, ἕνα κορυφαῖο προηγούμενο δυναμικῆς παρουσίας καί προσφορᾶς. Καί ἔδωσε στόν κόσμο ζωή γιά δύο περίπου χιλιετίες.

Καί σήμερα ἡ πίστη μας μέ τήν Χριστοκεντρική της δομή, φύση καί πνοή, μπορεῖ νά βγάλει τόν ἄνθρωπο ἀπό τό χάος τῆς κάθε μορφῆς χρεωκοπίας, τῆς ἀβεβαιότητας, του φόβου, ἄν μή καί τῆς καταστροφῆς. Φθάνει νά γίνουμε ἄνθρωποι οὐσιαστικῆς πνευματικῆς ταυτότητας, δηλαδή Χριστοκεντρικοί. Ὁ νέος χρόνος ἄς εἶναι γιά ὅλους μας χρόνος πλούσιας πνευματικῆς καρποφορίας, ἀγάπης, χαρᾶς, εἰρήνης καί  κάθε θείας εὐλογίας, οὐράνιας καί ἐπίγειας. 

Καλή χρονιά καί εὐλογημένη!
Εὐφρόσυνο ἐν Κυρίῳ, εἰρηνικό καί σωτήριο τό νέο ἔτος 2018!
Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη ἐν Χριστῷ,
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Εκλογές 2023 – Φιλ. Φόρτωμας: Για 2η φορά θετικός στον Covid 19

Ο υποψηφιος βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, για 2η φορά βρέθηκε θετικός στον Covid 19

Εκλογές 2023 – ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Παρουσιάστηκαν τα ψηφοδέλτια, ποιοι είναι στις Κυκλάδες

Εκλογές 2023: Παρουσιάστηκαν τα ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ - Οι συμμετέχοντες στις Κυκλάδες

Δίκη Αλκη Καμπανού: Η Εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή και των 12 κατηγορουμένων

Την ενοχή και των 12 κατηγορουμένων προτείνει η εισαγγελέας - Πότε συνεχίζεται η δίκη

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Απέκτησε τεχνολογία σε θέματα κρίσεων

Παραδόθηκε στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων GPS για τον βέλτιστο συντονισμό σε έκτακτες καταστάσεις και κρίσεις

Ιταλία – Σαρδηνία: Βάζει όριο επισκεπτών τις παραλίες, τι ισχύει για τις πετσέτες

Πώς η Σαρδηνία προστατεύει τις παραλίες της | Πρόστιμα για τις πετσέτες, απαραίτητη η κράτηση

ΑΟ Θήρας: Κράτησε την Τσοχατζή, “άρπαξε” την Λορένα Φίτζοκ (video)

Ο ΑΟ Θήρας συμπληρώνει το ρόστερ του - Απέκτησε την 20χρονη διεθνή Σλοβένα ακραία Λορένα Φίτζοκ (video)

ΠΝΑι – Χατζημάρκος: “Τον Ιούλιο έτοιμη η μελέτη για κατασκευή κατοικιών, επίκεντρο τα Δωδεκάνησα”

Χατζημάρκος: Έτσι θα αντιμετωπίσουμε την έλλειψη κατοικιών στα νησιά - "Το θέμα το έθεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ήταν καταρχήν θετικός"

Υπουργείο Ναυτιλίας: Με πιλότο τη Νάξο σε ζητήματα λιμενικών υποδομών (!!!)

Υπ. Ναυτιλίας: Νέο ψηφιακό εργαλείο για την καταγραφή λιμενικών υποδομών στα νησιά - Η σχέση με τη Νάξο και την Ηρακλειά

Σίφνος – 8ο MuSifanto: Ενα διαφορετικό Φεστιβάλ με φόντο κάθε γωνιά του νησιού

Ο Σύνδεσμος «Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας» διοργανώνει το 8ο “MuSifanto ” από τις 4 μέχρι τις 10 Ιουλίου 2023 - Τι περιλαμβάνει

Εκλογές 2023 – “Αξίζουμε καλύτερα”: Η Κυριακή Γεωργαλά στο πλευρό Πολυκρέτη

Ο υποψήφιος δήμαρχος Μανώλης Μαργαρίτης ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της Κυριακής Γεωργαλά με τη παράτακή του (Αξίζουμε καλύτερα)

Ταβέρνες σε Νάξο και Ηρακλειά ανάμεσα στις καλύτερες της Ελλάδας

Τα 33 κορυφαία εστιατόρια και ταβέρνες παραδοσιακής κουζίνας στην Ελλάδα - Ποιες είναι στις Κυκλάδες

Νάξος – Μάιος: Οι κρατήσεις που δεν … εμφανίστηκαν και ο σωστός προγραμματισμός για οικονομικά εισιτήρια (video)

Μιχ. Κρητικός και Στ. Καπίρης μιλούν στο Mega για τις... ναξιώτικες προσδοκίες για το καλοκαίρι! (video)

Η Νάξος λέει “αντίο” στον μουσικό Νίκο Στεφ. Μαστρογιαννόπουλο

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει σήμερα Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 3.00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικοδήμου Χώρας Νάξου.

Νάξος: Περίοδος 50 ημερών, μεγάλα κόστη, δυσκολία εύρεσης προσωπικού (video)

Νάξος... Μιχάλης Κρητικός και Δημήτρης Καπούνης μιλάνε στο OPEN για τις προσδοκίες του φετινού καλοκαιριού και για τα προβλήματα πρωτογενή τομέα (video)

Naxos Festival 2023 – Klaus Pfeiffer: Ο Γερμανός καλλιτέχνης που έγινε Ναξιώτης

Naxos Festival 2023: Ο Μάριος Βαζαίος μιλά για την έκθεση «Klaus Pfeiffer - Τα φτερά του Ίκαρου» που διοργανώνει το Φεστιβάλ Νάξου στον Πύργο Μπαζαίου

Γυμνιστές: Οι τρεις από τις δέκα καλύτερες παραλίες είναι Ελληνικές

Που βρίσκονται οι τρεις παραλίες στην Ελλάδα που θεωρούνται ανάμεσα στις κορυφαίες στον κόσμο για τους γυμνιστές

Αιγαίο: Το “δικό μας” πανηγύρι με Ζευγώλη, Αναματερού και Στρατηγού (video)

Τρίτη 20 Ιουνίου και το "δικό μας" πανηγύρι. Από τη Νάξο έως την Ικαρία... Ποιοι λαμβάνουν μέρος (video)

Νάξος – “Δύναμη Δημιουργίας”: “Είμαστε βέβαιοι ότι θα αποπέμψει άμεσα τον νταή αντιδήμαρχο”

Η δημοτική παράταξη "Δύναμη Δημιουργίας Νάξου και Μικρών Κυκλάδων" ζητάει από τον Δήμαρχο την άμεση απομπομπή του Αντιδημάρχου Παιδείας για την εις βάρος του καταγγελία από πολίτη του νησιού

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πάρος και Νάξος συγκεντρώνουν τους περισσότερους επισκέπτες

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού, η Πάρος, η Νάξος, οι Κυκλάδες αλλά και η Πελοπόννησος με την Εύβοια, είναι οι τοποθεσίες που αναμένεται εφέτος να κινηθούν με σημαντικές πληρότητες.

Πειραιάς: Δεκατέσσερα δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου

Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια, 40 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, 14 από το λιμάνι τη Ραφήνας και 8 από το Λαύριο.