Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕλλάδαΠυρκαγιές - Ρόδος: Μέχρι τις 16 Αυγούστου οι αιτήσεις για τους πληγέντες

Πυρκαγιές – Ρόδος: Μέχρι τις 16 Αυγούστου οι αιτήσεις για τους πληγέντες

|

Επιχειρήσεις, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου θα μπορούν να λάβουν επιχορήγηση μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr η οποία άνοιξε πριν από λίγες ημέρες με τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 16η Αυγούστου 2023.

Δικαιούχοι είναι πληγέντες που βρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Τα ποσά της ενίσχυσης και οι προϋποθέσεις

Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για σοβαρές υλικές ζημιές και 4.000 ευρώ για πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς -με την εξαίρεση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή όσων έχουν αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα- αλλά συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που έχουν πληγεί και βρίσκονται στις ως άνω περιοχές. Όπως διευκρίνισε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τη χορήγηση της ενίσχυσης, θα προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τα στοιχεία που υποβάλλονται στην οικεία περιφέρεια για εκτίμηση και καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής. Επίσης, το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε επιχείρηση συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής επιχορήγησης, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας.

Μετά την πρώτη αρωγή θα ακολουθήσει προκαταβολή στο 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς και, φυσικά, το τελικό ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους των ζημιών στις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχει ξεκινήσει η συνεργασία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τις επιτροπές κρατικής αρωγής των Περιφερειών, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτών, ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες με υψηλές ταχύτητες.

Όσον αφορά στην ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, αυτή ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπες ή ολοσχερώς κατεστραμμένες ή σε 5.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τις καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση. Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπών μη επαγγελματικής χρήσης κτιρίων, που υπέστησαν βλάβες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις ως άνω περιοχές, για τα ακίνητα για τα οποία πρόκειται να υποβάλουν και αιτήσεις χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Σημειώνεται ότι τ ο ακίνητο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και να έχει κριθεί:

  • επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή επικινδύνως ετοιμόρροπο σύμφωνα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή ολοσχερώς κατεστραμμένο σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς Κατεστραμμένου Κτιρίου ή
  • προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή την Έκθεση Αυτοψίας.

Με την ολοκλήρωση των αυτοψιών από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, θα οριοθετηθούν οι πληγείσες περιοχές και θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων, η οποία θα αποτελείται από δωρεάν κρατική αρωγή (80%) και άτοκο δάνειο (20%) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Για την καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr η οποία λειτουργεί με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Κατά την αίτηση προσυμπληρώνονται τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις συγκεκριμένες περιοχές, από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί από την τελευταία δήλωση Ε9 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΚΥΑ. Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να επισυναφθεί και το αντίστοιχο δελτίο ή Έκθεση ή Πρωτόκολλο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα:

Κατά την είσοδό τους στην πλατφόρμα, στην εισαγωγική σελίδα οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν αν θέλουν να κάνουν αίτηση ως ιδιοκτήτης ακινήτου ή επιχείρηση, καθώς να και κάνουν αποδοχή της αίτησης που έχει υποβληθεί για τους ίδιους σε περίπτωση που είναι ενοικιαστές
Επιλέγοντας «Είσοδος» στο πεδίο «Υποβολή Αίτησης», εμφανίζονται τα στοιχεία Μητρώου του ενδιαφερομένου καθώς και τα στοιχεία των Αιτήσεων που έχειπραγματοποιήσει (Είδος, Αρ. Πρωτ, Ημ/νία Υποβολής, Κατάσταση)
Επιλέγοντας «Προβολή Αίτησης», ο αιτών θα έχει την εικόνα της αντίστοιχης Αίτησης. Από το κουμπί «Επιλογές», μπορεί να περιηγηθεί στο ιστορικό των αιτήσεών του καθώς και να κάνει εκτύπωσή τους

Ανάλογα με το Είδος Αρωγής, εμφανίζονται μέχρι 5 καρτέλες. Επιλέγοντας την πρώτη, «Στεγαστική συνδρομή», ο αιτών βρίσκει προσυμπληρωμένα τα στοιχεία των ακινήτων (ΑΤΑΚ, Διεύθυνση, Κατηγορία, Εμπράγματο δικαίωμα, Ποσοστό συνιδιοκτησίας) και καλείται να συμπληρώσει την Έκταση Βλάβης και το Είδος Χρήσης (πχ. ιδιοκτησία, μίσθωση). Με βάση αυτά, η πλατφόρμα υπολογίζει αυτόματα το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται, βάσει των σχετικών αποφάσεων. Επιπλέον, ανάλογα με την έκταση της βλάβης που δηλώνει, προκύπτει αυτόματα και η τυχόν απαλλαγή για τα ακίνητα αυτά από τον ΕΝΦΙΑ

Στη δεύτερη καρτέλα «Απαλλαγές ΕΝΦΙΑ», συμπληρώνεται η έκταση της βλάβης για τα λοιπά ακίνητα (βάσει του Ε9) και τα οποία δεν εμφανίστηκαν στην καρτέλα «Στεγαστική Συνδρομή». Η πλατφόρμα ενημερώνει αυτόματα τους πολίτες εάν δικαιούνται ή όχι απαλλαγή και γι’ αυτά

Στην τρίτη καρτέλα «Αποζημίωση οικοσκευής», υπάρχουν προσυμπληρωμένα τα ποσά που δικαιούται ο πολίτης, για ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιεί, με βάση την έκταση της βλάβης που δήλωσε στην καρτέλα «Στεγαστική συνδρομή». Για τα ακίνητα που εκμισθώνονται, επιλέγεται η δήλωση μίσθωσης που έχει υποβληθεί γι’ αυτά στο myAADE (https://www.aade.gr/polites/akinita/diloseis-misthosis-akiniton). Την επόμενη ημέρα, ο μισθωτής ενημερώνεται μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι υπάρχει γι’ αυτόν αίτηση – δήλωση αποζημίωσης οικοσκευής στην πλατφόρμα Αρωγή της ΑΑΔΕ, εισέρχεται στην πλατφόρμα, αποδέχεται την αίτηση και καθίσταται οριστικά δικαιούχος.

Στην τέταρτη Καρτέλα, «Ενίσχυση επιχείρησης», ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το είδος της επιχείρησης, και ανάλογα εμφανίζεται ο κατάλογος για τη δήλωση της έκτασης των ζημιών

Στην τελευταία καρτέλα, «Υποβολή Αίτησης» ο αιτών βλέπει συγκεντρωτικά την εικόνα των αιτημάτων του, το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής που δικαιούται, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά αποζημίωσης οικοσκευής τυχόν μισθωτών του Υποβάλλοντας την Αίτηση, παράγεται ψηφιακό αρχείο με QR code, το οποίο επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγκυρότητας της αίτησης, την αποθήκευση και εκτύπωσή της.

Χρήσιμες συμβουλές για την ορθή υποβολή της αίτησης

Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης χρήσιμο θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης και να ανατρέχουν στις αποφάσεις στις οποίες αφορούν στην αίτησή τους για τυχόν διευκρινίσεις.

Για την επιτυχή υποβολή της αίτησής, είναι απαραίτητο σε κάθε μία από τις καρτέλες, να επιλεγούν τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης και της Συναίνεσης.

Τέλος, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι:

1. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής συμψηφίζεται με το τελικό καλυπτόμενο δικαιούμενο ποσό της προκαταβολής ή της επιχορήγησης του ν.4797/2021, κατά περίπτωση, όπως αυτό θα καθοριστεί μετά την υποβολή σχετικού φακέλου, την εκτίμηση των ζημιών και τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

2. Σε περίπτωση που το τελικό καλυπτόμενο ποσό της επιχορήγησης του ν.4797/2021 είναι μικρότερο από το ποσό που χορηγήθηκε ως πρώτη αρωγή τότε το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

3. Σε περίπτωση:

  • ψευδούς δήλωσης
  • που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της ΠΝΠ και των σχετικών ΚΥΑ
  • που δεν υποβληθεί αίτηση και φάκελος για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ή για επιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή
  • που ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος δωρεάν κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής ή επιχορήγησης για αποκατάσταση ζημιών ή αποζημίωσης οικοσκευής, μετά την εξέταση του φακέλου και τον έλεγχο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και κανονιστικές πράξεις, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

4. Εφόσον ο αιτών είναι επιχείρηση, το προς επιστροφή υπερβάλλον ή συνολικό ποσό χορηγηθείσας ενίσχυσης, επιστρέφεται εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5. Για το σκοπό του συμψηφισμού και του ελέγχου η ΑΑΔΕ διαβιβάζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Υπουργείων και Περιφερειών και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

loading...

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Ναυμαχία Σαλαμίνας: Ο ρόλος της Νάξου στην πιο σημαντική ναυμαχία της Αρχαιότητας

Ποιος ο ρόλος της Νάξου στη ναυμαχία της Σαλαμίνας; Η παρουσία του τριήραρχου Δημόκριτου

Νάξος – Δ. Λιανός: Ξεκινάει η υλοποίηση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου

Η ανακοίνωση του Δημάρχου Δημήτρη Λιανού σχετικά με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Terra Pontica: Κάτι νέο γεννιέται στη Νάξο, πότε είναι η πρώτη συνάντηση

Terra Pontica σημαίνει θαλάσσια γη ή Γη μέσα στη θάλασσα ή Νησί. - Πότε είναι η πρώτη συνάντηση

Γ. Βρούτσης: Συνάντηση με τα μέλη του Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών

Συνάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τον Σύνδεσμο Αθλητικών Συντακτών

Ενωση Ξενοδόχων Νάξου: Οι ξενοδόχοι πάνε (24/09) στη κάλπη

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου από 10:30 ως 15:30) θα διεξαχθούν στα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου, οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και των εκπροσώπων μας στην Π.Ο.Ξ

Ανδρος: Κλείνει η πιο …μεγάλη πληγή για το νησί των Κυκλάδων

Με την κατασκευή ΧΥΤΥ στο νησί δίνεται τέλος στη λειτουργία της παράνομης χωματερής

OTA AWARDS – Χάλκη: Καλύτερος δήμαρχος για το 2023 ο Αγγελος Φραγκάκης

Καλύτερος Δήμαρχος της Ελλάδας 2019-2023 ο κ. Φραγκάκης Ευάγγελος (Δήμαρχος Χάλκης)

Τήλος: Κέρδισε μία θέση στα σχολικά βιβλία

Η Τήλος των διακρίσεων κερδίζει θέση ακόμα και στα σχολικά βιβλία

Ελλάδα “ψήφισαν” 16,1 εκατ. επισκέπτες μόνο το πρώτο επτάμηνο

Τράπεζα της Ελλάδας: 16,17 εκατ. τουρίστες «ψήφισαν» Ελλάδα στο 7μηνο – Οι αγορές που έδωσαν «φτερά» στα τουριστικά έσοδα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Μια αυτόβουλη ομολογία της αποτυχίας της.

Αρθρο του Μιχάλη Φραγκίσκου σχετικά με τη διαβούλευση του ΠΠΝΑι 2021-2027
loading...

Blue Star Naxos: Βρέθηκε και ανασύρθηκε η άγκυρά του

Εξω από το φάρο της Νάξου εντοπίστηκε από δύτη και βρέθηκε η άγκυρα του Blue Star Naxos

Πάρος – Νέο επιβατικό λιμάνι: Οι οκτώ επιλογές, η πρόβλεψη για 2.5 εκατ. επιβάτες το 2035

Πάρος: Πρόβλεψη για διακίνηση 2,5 εκατομμυρίων επιβατών έως το 2035 – Που θα κατασκευαστεί το νέο επιβατικό λιμάνι του νησιού;

Μονοήμερη (01/10) εκδρομή με το “Naxos Star” στην Τήνο

Naxos Star... Μονοήμερη εκδρομή στην Τήνο.. Πότε και κόστος μετακίνησης

Νάξος – Φιλώτι: Το “παράπονο” του Αγίου Πολυκάρπου (Photos)

Η "εικόνα" του Αγίου Πολυκάρπου στο δρόμο για τον Καλαντό - Τι πρέπει να γίνει ώστε να μην καταστραφεί ότι έχει απομείνει; (photos)

Μήλος – Super Jet: Μέλος πληρώματος έπεσε στη θάλασσα κι έσωσε επιβάτη

SUPER JET: Διάσωση ατόμου από τη θάλασσα στoν λιμένα Αδάμαντα Μήλου

Εκτακτο – “Blue Star Naxos”: Αναχώρηση απόψε (15/09) από τον Πειραιά μετά τις 9 το βράδυ

Blue Star Naxos - Πως διαμορφώνεται το σημερινο και αυριανο δρομολόγιο με επίκεντρο τις Μικρές Κυκλάδες

Sea Jets: Απόδοση ευσήμων και αναγνώριση σε μέλος πληρώματος

Η SEAJETS συγχαίρει το πλήρωμα του ταχύπλοου "SUPER JET" για τη διάσωση επιβάτη στο λιμάνι της Μήλου

ΔΕΘ – Μητσοτάκης: ΦΠΑ στα καταλύματα Airbnb από την 1η Ιανουαρίου

ΦΠΑ στα καταλύματα Airbnb από την 1η Ιανουαρίου- Αυξάνεται το τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία

Κυκλάδες: Πως θα κινηθεί τον Οκτώβριο ο “Ανεμος” (Πίνακας)

Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια του "Ανεμος" για τον Οκτώβριο και αφορούν τις Δυτικές Κυκλάδες

Αμοργός – “Νέα Πνοή”: ” Τι δυσάρεστες εκπλήξεις, περιμένουν τους πολίτες της Αμοργού;”

Η τοποθέτηση της παράταξης "Νέα Πνοή" Δήμου Αμοργού σχετικά με το χωροταξικό και τη θέση της Δημοτικής Αρχής
loading...