Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΑιγαίοΕκλογές 2023 - "Νέα Εποχή": Προτάσεις για άμεση βελτίωση της οικονομίας

Εκλογές 2023 – “Νέα Εποχή”: Προτάσεις για άμεση βελτίωση της οικονομίας

|

Τα σχεδόν 360 νησιά με 18 εκατομμύρια κατοίκους της ΕΕ αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές και μόνιμες προκλήσεις που δεν εμφανίζονται αλλού και που ενέχουν πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις τους, κόστος που υπονομεύει τις αναπτυξιακές τους προοπτικές.

Αρθρο του Αντώνη Γάκη (*)

Στην πλειονότητα των νησιωτικών αυτών περιοχών δεν σημειώθηκε οικονομική σύγκλιση τη δεκαετία του 2000 και η κατάστασή τους έχει μάλιστα επιδεινωθεί έκτοτε, λόγω, πρωτίστως, της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της έλλειψης καινοτομίας. Απέναντι σε αυτήν τη διαπίστωση, εμείς ως Νέα Εποχή και αυριανή  περιφερειακή αρχή στο Νότιο Αιγαίο θα απαιτήσουμε μέσα από όλους  τους αρμόδιους φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, οι νησιωτικές περιοχές, και ειδικότερα οι επιχειρήσεις τους, να απολαύουν ειδικών μέτρων και καταλληλότερων κριτηρίων επιλεξιμότητας για στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία στη μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής που ήδη τρέχει (2020-2027).

Εκτός των διαφορετικών μορφών πρόσθετου κόστους που συνδέονται με τον νησιωτικό τους χαρακτήρα, τα νησιά χαρακτηρίζονται επίσης από ελάχιστα διαφοροποιημένο οικονομικό ιστό, μεγάλο ποσοστό μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων και σημαντικό αριθμό επιχειρηματιών που αναπτύσσουν πολλαπλές δραστηριότητες

Ωστόσο οι νησιωτικές περιφέρειες δεν έχουν ειδικό καθεστώς στην ισχύουσα πολιτική συνοχής. Για αυτό το λόγο, η θα ζητήσουμε  από τον ευρωπαίο νομοθέτη να υπερβεί την απλή αναγνώριση των δομικών μειονεκτημάτων των νησιών, συμπεριλαμβάνοντας μία «ρήτρα νησιωτικού χαρακτήρα» στη μελλοντική πολιτική συνοχής. Αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένα την εφαρμογή νέων δεικτών μέτρησης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης για τον καθορισμό της κατανομής των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων με κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προσβασιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των νησιών σε ορισμένους κλάδους (γαλάζια οικονομία, πράσινη ενέργεια, αειφόρος τουρισμός ειδικότερα).

«Οι επιχειρηματίες των νησιωτικών περιοχών και οι πολίτες των νησιών εν γένει καλούνται να αντιμετωπίσουν δομικούς περιορισμούς που συνδέονται με τη γεωγραφική τους κατάσταση και μεταφράζονται σε πρόσθετο κόστος, το οποίο υπονομεύει τις αναπτυξιακές τους προοπτικές.  Ζητούμε τα νησιά να αποτελούν αντικείμενο ειδικής μέριμνας στην πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το προκειμένου να αντισταθμιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις των φυσικών και γεωγραφικών τους περιορισμών. Πρέπει να επιτραπεί στα νησιά να συμμετέχουν ισότιμα στην ενιαία αγορά και να μετατραπούν τα μειονεκτήματά τους σε προτερήματα

Να γίνει  «πραγματική εφαρμογή» του άρθρου 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που ορίζει ότι οι νησιωτικές ζώνες, μεταξύ άλλων περιοχών, χρήζουν ειδικής μέριμνας από την ΕΕ λόγω των γεωγραφικών, δημογραφικών και κοινωνικών περιορισμών τους.: «Η ισχύουσα πολιτική συνοχής αδυνατεί να παράσχει την αναγκαία υποστήριξη στις νησιωτικές περιοχές. Απαιτούνται μείζονες μεταρρυθμίσεις στην μελλοντική πολιτική συνοχής μετά το 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιθυμεί απλά να εμφανίζεται συχνότερα στα έγγραφα η λέξη “νησιά”. Επιθυμεί μια προσαρμοσμένη και ειδική πολιτική που θα οδηγεί σε απτά αποτελέσματα για τα νησιά.»

 Θα διεκδικηθεί  η δημιουργία συστήματος λειτουργικών ενισχύσεων για τις νησιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να αντισταθμίζεται το πρόσθετο κόστος του νησιωτικού τους χαρακτήρα. Οι ενισχύσεις αυτές πρέπει να διέπονται από τις ίδιες ρυθμίσεις έγκρισης και εξαίρεσης με ό,τι ισχύει για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις λιγότερο κατοικημένες περιοχές. Στο ίδιο πνεύμα, η ΕτΠ προτείνει μεγαλύτερη ευελιξία του κανόνα περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (που απαλλάσσει το κράτος μέλος από την υποχρέωση να κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ενισχύσεις που καταβάλλονται στις επιχειρήσεις εφόσον δεν υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ύψος) για τα νησιά, καθώς και των απαιτήσεων όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνεται εξάλλου να καταρτίσει ειδικό πρόγραμμα καινοτομίας προς όφελος των νησιωτικών οικονομιών. Η θέσπιση αυτού του προγράμματος θα επιτρέψει την αντιστάθμιση του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος των επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών έναντι των ηπειρωτικών όσον αφορά τις προκηρύξεις έργων λόγω των σαφώς μεγαλύτερων δαπανών και περιορισμών που υφίστανται.

Άμεσες προτάσεις – δεσμεύσεις:

# Ενίσχυση και καθιέρωση του μεταφορικού ισοδύναμου στην πηγή με άμεση αφαίρεση του ποσού κατά την αγορά τόσο για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους εποχιακά εργαζόμενους στα νησιά

# Μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά προϊόντα και μείς αν του ΦΠΑ από 13% στο 6% για τις νησιωτικές περιοχές

# Μεταφορικό ισοδύναμο στα καύσιμα στην πηγή

# Μεταφορικό ισοδύναμο και στην θηρία για τις παροχές που δεν παρέχονται στο νησί κατοικίας ώστε να καλύπτει το τεράστιο κόστος μετακίνησης για περίθαλψη

# Ενίσχυση των δημόσιων επιστημόνων λειτουργών  που εργάζονται στα νησιά ως αναπληρωτές ή μόνιμοι εργαζόμενοι για τα πρώτα πέντε χρόνια με παράλληλη στεγαστική πολιτική

# Ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της, της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας

Έχουμε τη Γνώση και τη Θέληση

Μαζί για ένα Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκή προοπτική και ισονομία

(*) Γάκης Αντώνης – Mητροπίας Υποψήφιος  Περιφερειακής Ενότητας Επαρχείου Θήρας Νικηφόρος Παπανικόλας ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 


Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

ΠΟΞ – Κυκλάδες: Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο οι Κατσαράς, Ηλιόπουλος

Δύο εκπρόσωποι των Κυκλάδων, ο Βαγγέλης Κατσαράς (Νάξος) και ο Αντώνης Ηλιόπουλος (Σαντορίνη) στη μάχη για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΞ ..

Γιάννης Αγγέλου – υποψήφιος Περιφερειάρχης Ν.Αι.: Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας είναι αδιαπραγμάτευτα!

Συνεχώς η Λαϊκή Συσπείρωση και από την πρώτη στιγμή, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα παζάρια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά την απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου να εγκαταστήσει ΝΑΤΟϊκές βάσεις σε ελληνικά νησιά.

Σαντορίνη: Αφιερωμένη στα ζώα η 4η Οκτώβρη από τα παιδιά του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Φηρών

Η ημέρα σήμερα υπενθυμίζει σε όλους μας την σημαντική Διεθνή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων (1978)

Εφυγε ο “ξανθός” του Ελληνικού μπάσκετ, αντίο στον Γιάννη Ιωαννίδη

Στο πένθος βυθίστηκε ο χώρος του ελληνικού μπάσκετ. “Έφυγε” σε ηλικία 78 ετών ο “Ξανθός” της προπονητικής -αλλά και της πολιτικής- Γιάννης Ιωαννίδης.

Cycladic Identity – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Προστατεύει και αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά

Ηδη υλοποιούνται εννέα προγράμματα σε οκτώ νησιά των Κυκλάδων (την Αμοργό, την Ανδρο, την Δονούσα, την Ιο, την Κέα, τη Μύκονο, την Πάρο και τη Σίκινο)

Διανομή ακριβών φαρμάκων κατ’ οίκον για 120.000 ασθενείς

Πρόκειται για σκευάσματα που αφορούν καρκινοπαθείς και άλλους ασθενείς

Aegean Airlines: «Aνοίγει φτερά» για το χειμερινό πρόγραμμα με νέους προορισμούς

Aegean Airlines Εννέα (9) νέα δρομολόγια και τρεις (3) νέες χώρες προστίθενται - Επτά (7) θερινά δρομολόγια συνεχίζουν να εκτελούνται για πρώτη φορά και το φετινό χειμώνα

Η Νίσυρος είναι πολλά παραπάνω από το ηφαίστειό της

Νίσυρος – όπως λένε όσοι γνωρίζουν – είναι ένα υπέροχο “εργαστήρι” γεωλογίας και προσφέρει εικόνες και γνώσεις που επιβεβαιώνουν το μεγαλείο της φύσης. Το νησί έχει και ενδιαφέρουσα μυθολογική… διάσταση, λίγο κλισέ, αλλά μας αρέσει!

Κέα – Δήμος: Παραδόθηκαν είδη που συγκεντρώηκαν για τους πληγέντες

Παραδόθηκαν τα είδη που συγκέντρωσαν οι κάτοικοι Κέας για τους πληγέντες της κακοκαιρίας «Daniel»

ΠΝΑι: Ακλόνητο φαβορί ο Χατζημάρκος

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θεωρείται από αυτές όπου η επικράτηση του υποψηφίου που στηρίζεται από τη Ν.Δ., εν προκειμένω του νυν περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, πολύ δύσκολα θα αμφισβητηθεί

Κλιματική κρίση: Το πράσινο Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης για τη Σίφνο

To ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για τη Σίφνο διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος GRAPE – COSME στο οποίο συμμετέχουν ο ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ και ο Δήμος Σίφνου

Πυροσβεστική – Αργοκοιλιώτισσα: Υπό έλεγχο η φωτιά (photos)

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Αργοκοιλιώτισσας στην Κόρωνο (photos)

Εκλογές 2023 – Δύναμη Αλλαγής: Την Τετάρτη (04/10) η κεντρική ομιλία στη Νάξο

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου η κεντρική ομιλία του υποψηφίου δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Λεονάρδου Χατζηανδρέου στη πόλη της Νάξου

Κακοκαιρία Elias: Εφτασε από χθες (27/09) το απόγευμα και στη Νάξο

Εντονη βροχόπτωση χθες το απόγευμα στην Ορεινή Νάξο - Από νωρίς το πρωί σήμερα βροχή και τα πεδινά

Γαστρονομικό ταξίδι στα εξωτικά Κουφονήσια

Η παραδοσιακή κουζίνα των Μικρών Κυκλάδων περιλαμβάνει όλα τα μαγειρευτά, σε αρκετές περιπτώσεις “λευκά” και όχι τόσο κοκκινιστά το καλοκαίρι λόγω της πολλής ζέστης, συν άφθονα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά.

SEAJETS – Διαγωνισμός:Ταξίδεψε και κάνε δικό σου ένα ολοκαίνουριο αυτοκίνητο!

Μεγάλος διαγωνισμός: Ταξίδεψε με τη SEAJETS και κάνε δικό σου ένα ολοκαίνουριο αυτοκίνητο!

Η ομάδα Clean-Respect-Preserve ανέλαβε εθελοντική δράση στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου (εικόνες)

Η εθελοντική ομάδα Clean-Respect-Preserve βρέθηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο της Νάξου και καθάρισε τον περιβάλλοντα χώρο (εικόνες)

Νάξος – Βίβλος: Τελετή αποκαλυπτηρίων στη μνήμη Αργύρη Σοφικίτη

Τελετή αποκαλυπτηρίων στη Βίβλο Νάξου - Πότε και στη μνήμη ποιου η όλη δράση από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας – Δικηγόροι: Ημέρα Αγιασμού για τη νέα …σεζόν

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κκ Καλλίνικος, προς Δικαστικούς Λειτουργούς: Η υψηλή σας αποστολή στηρίζεται από την συμπαράσταση της Αγίας μας Εκκλησία

Νάξος – Σύλλογος Γυναικών: Δράση (01/10) αφιερωμένη στη πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού

Το μεσημέρι της Κυριακής 1η Οκτωβρίου στη πόλη της Νάξου, δράση αφιερωμένη στη πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού - Ποιοι συμμετέχουν