Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΠεριβάλλον"Πράσινο φως" για σταθμό παραγωγής ενέργειας με καύση βιοαερίου στο Φιλώτι Νάξου

“Πράσινο φως” για σταθμό παραγωγής ενέργειας με καύση βιοαερίου στο Φιλώτι Νάξου

|

Υπέρ της εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου από αγροτικά/κτηνοτροφικά προϊόντα ψήφισε το Δ.Σ. του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – Η αρνητική γνωμοδότηση από τη Τεχνική Υπηρεσία λόγω μη εξειδίκευσης για την αξιολόγηση της ΜΠΕ

Μπήκε η Νάξος στη νέα εποχή όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας; Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είχαμε την θετική γνωμοδότηση σχεδόν ομόφωνα (με μία αρνητική ψήφο) της πρότασης για εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου… Πρόταση που όμως συνοδεύτηκε κι από την αρνητική γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας αλλά πέρασε και πλέον το λόγο έχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου…

Και η συγκεκριμένη πρόταση αναφέρεται σε χορήγηση άδειας κατασκευής και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500KW με καύση βιοαερίου, παραγόμενο από αγροτικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, η οποία θα εγκατασταθεί σε έκταση δυο τμημάτων εμβαδού 8.420,70 τ.μ. και 1.889,70 τ.μ., στη θέση “Αρία – Ρίκες” (στο Φιλω΄τι της Νάξου)… Οσο για την άρνηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου; βασίστηκε στο γεγονός, ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία έπρεπε να εξεταστεί, απαιτούσε έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν διαθέτει η Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (M.Π.Ε.) που αφορά στο έργο, το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο αιτούνταν τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, των Τοπικών Κοινοτήτων και των αρμόδιων δημοτικών Επιτροπών, όπως και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία σημειώνεται, πως “για την ορθή εκτίμηση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εξεταζόμενου έργου, είναι προφανώς απαραίτητη περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση, έρευνα για παρόμοια υλοποιημένα έργα και αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία τους”.

Η τεχνική υπηρεσία

Όπως επισημαίνουν, ωστόσο, οι αρμόδιοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, “η διαδικασία αυτή θεωρούμε ότι αποτελεί εξειδικευμένο αντικείμενο και απαιτεί αντίστοιχα ειδικευμένα άτομα-υπάλληλους. Ως γνωστόν οι δημοτικοί υπάλληλοι είναι πλήρως απασχολημένοι με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Υπηρεσίας, επί των οποίων έχουν πλέον αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, ενώ εκ της φύσεως και του είδους του αντικειμένου του εξεταζόμενου έργου, λόγω έλλειψης της σχετικής εξειδίκευσης σε έργα κατηγορίας του, τίθεται θέμα ως προς την σωστή εκτίμηση και την ορθή τεκμηρίωση για:

την επιστημονική ορθότητα του έργου,

το εφικτό της προτεινόμενης κατασκευής,

τις επιπτώσεις στο εγγύτερο και στο ευρύτερο περιβάλλον από την λειτουργία του τη ποσότητα

και η επικινδυνότητα των παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων τη δυνατότητα διαχείρισης των προσφερόμενων υποπροϊόντων”.

Περαιτέρω όμως των προαναφερομένων, υπογραμμίζεται από την Τ.Υ. του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ότι: Οι ΒΙΟΚΑ της νήσου Νάξου είναι κατασκευασμένοι για να επεξεργάζονται μόνο Αστικά Λύματα.

Η ποσότητα των αναφερομένων και «ιδιαίτερων» υγρών αποβλήτων που θα παράγεται, (12.000m3/χρόνο, περίπου 1.000m3/μήνα), είναι πολύ μεγάλη για τους ΒΙΟΚΑ του νησιού και ικανή να προκαλέσει ουσιαστική διαταραχή στην εύθραυστη ισορροπία των εγκαταστάσεων και άρα πλήρη προβληματική λειτουργία τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας αναφέρει κλείνοντας, πως “εισηγούμαστε αρνητικά για την υποδοχή των αναφερομένων υγρών αποβλήτων στους ΒΙΟΚΑ. Παρακαλούμε για την ενημέρωση, παραμένοντας στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση”.

Προχωρώντας στη συζήτηση του θέματος, ο Αντιδήμαρχος, κ. Δημήτρης Λιανός, τόνισε, πως “το σύνταγμα και οι κανονισμοί προϋποθέτουν να λειτουργούν τέτοιες μονάδες για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι μείζονος σημασία έργα, έχουν δικλείδες ασφαλείας”, σημειώνοντας πως προτίθεται να γνωμοδοτήσει θετικά.

Αντέχουν οι ΒΙΟΚΑ;

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Μαΐτός, τόνισε, πως “πρόκειται για μια σοβαρή προσπάθεια από τον ιδιωτικό τομέα που αφορά απόβλητα που απορρίπτονται στο περιβάλλον”. Σημειώνοντας, πως αποτελεί θετικό βήμα για το περιβάλλον της Νάξου ότι μαζεύει κτηνοτροφικά και αγροτικά απόβλητα και παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αναφέρθηκε και στην αρνητική πλευρά, καθώς όπως ανέφερε, “δεν γνωρίζουμε είναι εάν δημιουργήσει προβλήματα στους ΒΙΟ.ΚΑ. Η τεχνική υπηρεσία δηλώνει ότι δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις. Χρειαζόμαστε την εισήγηση κάποιου τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα μας κάνει μια εισήγηση η οποία θα μπορούσε να είναι θετική και να ζητηθούν και διευκρινήσεις σε σχέση με αυτά που λέει η Τεχνική Υπηρεσία”.

Τέλος, ο κ. Μαϊτός υποστήριξε, ότι “θα μπορούσε να γίνει ακόμα και αντιπρόταση για το σημείο της εγκατάστασης εάν δημιουργούνται προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα. Δεν είναι εύκολο να πούμε ότι απορρίπτουμε μια τέτοιου είδους επένδυση ούτε ότι αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα, διότι πρέπει κάποιος τεχνικός σύμβουλος παίρνοντας την ευθύνη της υπογραφής του να μας επεξηγήσει κάποια πράγματα”.

Υπέρ και …κατά

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Φώτης Μαυρομμάτης, επισημαίνοντας ότι συμφωνεί τις παρατηρήσεις του κ. Μαϊτού, υπενθύμισε πως “εμείς είμαστε απλά ένα γνωμοδοτικό όργανο, ούτε δίνουμε την τελική άδεια, εάν κάτι δεν πάει καλά θα το δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Εγώ αυτά που διαβάζω στην μελέτη είναι αυτά που και εμείς σαν Δήμος θέλουμε να κάνουμε για το περιβάλλον, θέλουμε να κάνουμε τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων και να τα δίνουμε στους αγρότες”.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος, κ. Λιανός, για ακόμη μία φορά δήλωσε θετικός στην υλοποίηση του έργου, τονίζοντας, ότι “έρχεται μια νομικά τεκμηριωμένη μελέτη για την διαχείριση των αποβλήτων που βελτιώνει την προστασία του περιβάλλοντος και εμείς καλούμαστε σαν δημοτικό συμβούλιο να κρίνουμε την σκοπιμότητα του έργου. Φυσικά και θέλουμε το έργο, είναι καλύτερη η κατάσταση που επικρατεί σήμερα;”.

Αρνητικά τοποθετήθηκε και ψήφισε τελικά ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κ. Γιάννης Κορρές, υπογραμμίζοντας, πως “πρόκειται για μια ιδιωτική επένδυση που έχει σκοπό το κέρδος και όταν μπαίνει το κέρδος στη μέση πάει περίπατο ο σεβασμός στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Αυτά τα προβλήματα που αναφέρουμε εδώ μπορούν να λυθούν μόνο όταν τα αναλάβει κάποιος κρατικός φορέας που με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μπορεί να προχωρήσει σε έργα που να σέβονται και το περιβάλλον και τον άνθρωπο”.
 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Οι εκλογές αλλάζουν την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων

Αλλάζει η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μικροκινητικότητα στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μπαίνει σε νέα εποχή... Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού

Λεονταρίτης και Μαργαρίτης έκαναν αυτοψία στο Γυμνάσιο Βίβλου

Σε επίπεδο αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων την Τετάρτη (29/03) πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ώρες διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Βίβλου. Τι ήθελε η Δημοτική Αστυνομία ;

Γλινάδο: Πασχαλινό παζάρι Αγάπης την προσεχή Κυριακή (02/04)

Μέσω του Συλλόγου Γονένων και Κηδεμόνων των σχολείων στο Γλινάδο Νάξου έχουμε τη προσεχή Κυριακή (02/04) Πασχαλινό μπαζάρ

Τήνος και Σύρος πρώτες επιλογές για τις ημέρες του Πάσχα

Τα νησιά που αναμένεται να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο μέρος των εκδρομέων του Πασχα - Τιμές και πληρότητες

Ξεκινούν τις επόμενες ημέρες τα δρομολόγια που θα συνδέουν τη Κρήτη με τις Κυκλάδες

Οκτώ δρομολόγια θα έχουμε σε καθμερινή βάση που θα συνδέουν τις Κυκλάδες με την Κρήτη - Ποια θα προσεγγίσουν Νάξο και Πάρο

Ιταλία: Δρομολογεί την απαγόρευση κρέατος εργαστηρίου

Η Ιταλία δρομολογεί την απαγόρευση κρέατος εργαστηρίου «για την προστασία της παραδοσιακής διατροφής»

Επιμελητήριο Κυκλάδων: Ηλεκτρονικές απάτες και πώς μπορούμε να τις αποφύγουμε

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Πρόληψη και αποφυγή μορφών τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής εξαπάτησης» από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

ΥΝΑΝΠ: Αποκτά υγειονομικό σκάφος το Λιμεναρχείο Κέας

Στην προμήθεια 11 νέων περιπολικών σκαφών με υγειονομικό εξοπλισμό προχωρά το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής - Το ένα στην Κέα

Ενδοκυκλαδικά – Caldera Vista: Με το …καλημέρα ανεκτέλεστα δρομολόγια

Ανεκτέλεστα μέχρι νεοτέρας τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια του Caldera Vista

Από τις 26 Ιουνίου το “Ανεμος” μπαίνει στη ζωή των κατοίκων στις Δυτικές Κυκλάδες

Η δυνατότητα για αποκτήσεις εισιτήριο με το "Ανεμος" είναι πλέον εφικτή - Από τις 26 Ιουνίου ξεκινούν τα δρομολόγια προς Δυτικές Κυκλάδες

Super Jet: Ξεκίνησε, το πρώτο δρομολόγιο για την φετινή χρονιά… (video)

Με τον cpt Μιχάλη Μακρή στο τιμόνι του, το ταχύπλοο Super Jet ξεκίνησε σήμερα (23/03) το πρώτο του δρομολόγιο για τη φετινή χρονιά (video)

Σοκ… “Εφυγε” ο δάσκαλος Γιώργος Μεσολογγίτης

Το πρωί της Τρίτης άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μεσολογγίτης...

Blue Star Ferries: Εκτακτη δρομολόγηση (25/03) του “Διαγόρα” για Σαντορίνη

Ο "Διαγόρας" το πρωί του Σαββάτου (25/03) θα πάρει το δρόμο για Σαντορίνη σε έκτακτη δρομολόγηση

Blue Star Ferries: Ερχονται βραδινά δρομολόγια προς Παροναξία – Σαντορίνη με το “Blue Star Chios”

Για την περίοδο του Πάσχα το Blue Star Chios αναλαμβάνει βραδινό δρομολόγιο με ώρα άναχώρησης 23:30 από Πειραιά ...

Απόλλωνας: Η τελευταία …παράσταση για την Εφραιμίνα (video)

Σάββατο 25 Μαρτίου και η Εφραιμίνα για τελευταία φορά θα παρελάσει μπροστά σε συγγενείς και φίλους στον Απόλλωνα της Νάξου... Από τη νέα σχολική χρονιά ο Απόλλωνας θα έχει κλειστό το δημοτικό του σχολείο (video)

Νάξος – Smart Island: Ξεκινούν οι καινοτόμες υπηρεσίες σε λιμάνια και πλοία

Ο χάρτης των μικρομεταφορών αλλάζει στην Ελλάδα-Καινοτόμες υπηρεσίες σε λιμάνια, πλοία και νησιά, με drones - Αρχή από Νάξο

“Διονύσιος Σολωμός”: Εκτακτο δρομολόγιο αύριο (25/03) Σαντορίνη – Πειραιά και επιστροφή

Αλλαγή στα δρομολόγια και του "Διονύσιος Σολωμός"... Αύριο Σάββατο θα αναχωρήσει από Σαντορίνη για Πειραιά και επιστροφή (!!!)

Έκτακτο -Blue Star Naxos: Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά

Δεμένο στο λιμάνι του Πειραιά θα μείνει σήμερα το Blue Star Naxos