Δευτέρα, 5 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΠαιδείαΜητροπολίτης Θήρας " Τι θα προσφέρει το Καζίνο στη Σαντορίνη; Μόνο καταστροφή"

Μητροπολίτης Θήρας ” Τι θα προσφέρει το Καζίνο στη Σαντορίνη; Μόνο καταστροφή”

|

Ο Μητροπολίτης Θήρας κκ Επιφάνιος μίλησε στην ιστοσελίδα Romfea.gr τόσο για το όνομα των Σκοπίων λέγοντας ότι «Η αναγνώριση των Σκοπίων ως Μακεδονία συνιστά βιασμό της ιστορικής αλήθειας” όσο και για το Καζίνο που θέλει να φέρει στην Σαντορίνη η Κυβέρνηση τονίζοντας «όπου ήδη λειτουργούν τέτοιες επιχειρήσεις και όπου ομολογουμένως έχουν κλείσει σπίτια».

Τα προβλήματα που ανέκυψαν το νέο έτος και αφορούν την ονομασία του κρατιδίου των Σκοπίων και τη δημιουργία Καζίνο στη νήσο Θήρα σχολίασε στην ιστοσελίδα Romfea.gr ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Επιφάνιος.

”Δέν πρόλαβε νά ανατείλει ό νέος ένιαυτός τής χρηστότητος τού Κυρίου καί νέα προβλήματα έχουν ήδη άνακύψει. Προβλήματα πού αφορούν στό ΈΘνος, τήν Ιστορία, τόν Πολιτισμό μας, τά γενικώτερα δίκαια τών συνανθρώπων μας, τήν τοπική νησιωτική μας κοινότητα. Σέ δύο από αυτά επιθυμώ νά επικεντρώσω τήν προσοχή σας. Το πρώτο άφορά στην άνεπίτρεπτη προσπάθεια πλαστογραφήσεως τής Ιστορίας μας” αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος, και προσθέτει: ”Αναφέρομαι στην έντονη κινητικότητα κατά τό τελευταίο χρονικό διάστημα γιά τήν δήθεν επίλύση τού μακεδονικού ζητήματος μέ τήν σύνθετη ονομασία Νέα Μακεδονία. Η αναγνώριση ωστόσο της Δημοκρατίας τών Σκοπίων ως Μακεδονίας συνιστά βιασμό τής ίστορικής αλήθειας. Η Εκκλησία μας, σύμφωνα καί μέ την πρόσφατη απόφαση τής Ιεράς Συνόδου, έχει μαρτυρήσει μέ τό λόγο καί τό αίμα κλήρου καί λαού τήν έλληνικότητα τής Μακεδονίας από αρχαιοτάτων χρόνων, γι’ αυτό και δεν μπορεί vα αποδεχθεί τήν απονομή τον όρου «Μακεδονία» ή παραγώγου του ώς συστατικού ονόματος άλλου Κράτους τό όποίο θα έχει έπιπτωσεις και στήν ονομασία τής σχισματικής αύτοαποκαλούμενης εκκλησίας τής «Μακεδονίας»”.

Στην συνέχεια ο κ. Επιφάνιος τονίζει: ”Πρόκειται γιά Θέμα βασικό γιά τήν Πατρίδα μας. Νωπά στή μνήμη μας είναι ακόμα καί το μεγαλειώδες συλλαλητήριο γιά τό Μακεδονικό κατά το έτος 1992 άλλά καί τά λεγόμενα τού μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου γιά τή μόνη, ελληνική και αδιαπραγμάτευτη Μακεδονία. Σε μία ιστορική όμιλία του τόν Ιούνιο τού 2θθ6 είχε τονίσει: Η Μακεδονία είναι αυτή πού κρατάει ψηλά τά λάβαρα. Με τέτοιες ίστορίες, αναμνήσεις, μέ τήν ιστορική μνήμη καθάρια. Χωρίς σκοπιμότητες χωρίς υπολογισμούς, χωρίς έξωθεν εντολές, χωρίς ύπαγορεύσεις. Γι’ αύτό καλό Θά ήταν όλοι οί ‘Ελληνες νά έρχονται από καιρού είς καιρό στήν Μακεδονία. Καί νά προσέχουνε πού πατάνε. Γιατί σέ κάθε βήμα μπορεί νά πατήσεις χώμα ιερό. Μπορεί νά πατήσεις έναν τάφο. Μπορεί νά πατήσεις ένη λείψανο. Είναι διάσπαρτος ό τόπος από θυσία. Αύτή ή θυσία μάς δίνει ζωή. Αυτή ή Θυσία μάς συντηρεί. Και είναι τό αντίδοτο τής παγκοσμιοποίησης, πού Θέλει όλη να τά ισοπεδώσει.”

”Η ιστορική αλήθεια, παιδιά μου, είναι μία καί μοναδική καί ουδεμία σχέση έχει μέ τά αιτήματα των Σκοπιανών. Οί Μακεδόνες ήταν άναμφισβήτητα φύλο ελληνικό. Τονιο τό αποκαλύπτουν ή Παλαιά Διαθήκη, οί αρχαίοι συγγραφείς, ή αρχαιολογική σκαπάνη. Δέν μπορούν οί Σκοπιανοί vα διεκδικούν τόν τίτλο των Μακεδόνων. Δέν έχούν δικαίωμα οί Ελληνες νά τό συζητούν. Θά είναι μεγάλο λάθος νά γίνει αποδεκτή όποιαδήποτε όνομασία πού νά περιέχει τό όνομα «Μακεδονία» είτε σύνθετο είτε παράγωγο” – συμπληρωσε ο Μητροπολίτης Θήρας.

Αναφερόμενος στους εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την διαπραγμάτευση του ονόματος των Σκοπίων ο Σεβασμιώτατος τόνισε: ”Οί εκπρόσωποι τής Ελληνικής Πολιτείας έχουν ιερό χρέος νά υπερασπιστούν τά δίκαια τής Πατρίδος. Αν ύπογράψουν τή σύνθετη όνομασία συναινούν στό ότι ή Ιστορία καί ό Πολιτισμός τής Μακεδονίας είναι κάτι τό ξεχωριστό άπό τόν Ελληνισμό κι αυτό είναι έγκληματικό.”

Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος σχολιάζοντας το θέμα για το Καζίνο της Θήρας υπογράμμισε: ”Επιθυμώ νά έπικεντρώσω τήν προσοχή σας καί σέ ένα ακόμη θέμα. Ένα Θέμα το όποίο άφορά στή μικρή νησιωτική μας κοινότητα. θέμα εξίσού σημαντικό καί επικίνδυνο. Πρόκειται γιά την πρόσφατη απόφαση τού Ελληνικού Δημοσίου νά παραχωρήσει άδεια γιά καζίνο στή Θήρα μέ σκοπό τήν «ανάπτυξη» τής νήσου. Διερωτώμαι; Δέν μάς φτάνει πού ζούμε σέ έναν τόπο ευλογημένο άπό τόν Δημιουργό; ‘Εναν τόπο πού τό απέραντο φυσικό κάλλος, ή ιστορία, ό πολιτισμός καί ή παράδοση αποτελούν καί πλούτο ακένωτο καί τή βασική αίτία ανάπτύξης;”

”Δέν μάς φτάνει τό γεγονός ότι ή Σαντορίνη συγκαταλέγεται στούς σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς καί επομένως καί ανεπτυγμένη είναι καί προβεβλημένη; Δέν μάς φτάνοω τά έκατομμύρια τών τουριστών πού απ’ όλα τά μήκη και πλάτη τής γης επισκέπτονται τό νησί μας. Δέν βλέπουμε τήν αλλοίωση στον τόπο άλλά δυστυχώς καί στούς άνθρώπους πού Θυσιάζουν πλέον τά πάντα στό βωμό τού κέρδους; Πού είναι ή ανθρωπιά, παιδιά μου, πού είναι ή πίστη στό Χριστό; Δυστυχώς, Κυριαρχεί παντού το ευρώ αγωνίζονται οι συνάνθρωποί μας Μόνο για αυτό και έχουν λησμονήσει την οικογένεια, την παιδεία, την ορθοδοξία, την πατρίδα, την εις αλλήλους αγάπη. Και σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί το καζίνο. Τι θα προσφέρει; Μόνο την καταστροφή σε όλους τους τομείς” – σημείωσε ο κ. Επιφάνιος.

Κλείνοντας ο Μητροπολίτης Θήρας υπογράμμισε: ”Πώς το γνωρίζουμε; Μα παραδείγματα έχουμε ήδη πάμπολλα από άλλες περιοχές της πατρίδας μας όπου ήδη λειτουργούν τέτοιες επιχειρήσεις και όπου ομολογουμένως έχουν κλείσει σπίτια. Ήδη από το παρελθόν έτος ο δήμος Θήρας έχει λάβει απόφαση δια της οποίας αντιτίθεται στην ενέργεια αυτή. Ποια είναι η θέση της Ελληνικής πολιτείας έναντι της αποφάσεως του δήμου; Πλήρης αδιαφορία. Σας καλώ, να αντιδράσουμε, να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας στην απόφαση της πολιτείας. Κλήρος και λαός της νήσου Θήρας να πούμε όχι στην περαιτέρω καταστροφή όχι στην δημιουργία καζίνο στο νησί μας. Με αυτές τις σκέψεις σας ασπάζομαι πατρικά και αας καλώ σε επαγρύπνηση.”

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Νάξος – Μάιος: Οι κρατήσεις που δεν … εμφανίστηκαν και ο σωστός προγραμματισμός για οικονομικά εισιτήρια (video)

Μιχ. Κρητικός και Στ. Καπίρης μιλούν στο Mega για τις... ναξιώτικες προσδοκίες για το καλοκαίρι! (video)

Φορολογικές δηλώσεις: Εως 31 Ιουλίου χωρίς πρόστιμο οι διορθώσεις

Tη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη, κενά και παραλείψεις στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν έχουν οι φορολογούμενοι - Το χρονοδιάγραμμα

Μύκονος: Εφοδος της Αστυνομίας σε ιδιωτικό πάρτι και πέντε (5) συλλήψεις

Συνελήφθησαν 5 άτομα μεταξύ των οποίων οι διοργανωτές του πάρτι, κάποιοι για ηχορύπανση και ένας αλλοδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 5.000 ευρώ σε μετρητά και μικρή ποσότητα κοκαΐνης.

Ο Λασκαρίδης δωρίζει ένα ακόμη πλοίο στο Πολεμικό Ναυτικό

Εν καιρώ ειρήνης ο "Περσέας" με τις πολύ μεγάλες ενδιαιτήσεις του μπορεί να χρησιμοποιηθεί κι ως πλωτό νοσοκομείο

Στοίχημα – Ελλάδα: Ποντάρουμε στην “ανάγκη” της Κηφισιάς για επιστοφή στις νίκες

Η πρόταση της ημέρας από την foxbet.gr.... Σφραγίζει την παραμονή η Κάντιθ, δίχως περιθώρια η Κηφισιά

Οι Σουηδοί “ψηφίζουν” Νάξο για το φετινό καλοκαίρι

Σύμφωνα με το Σουηδικό ταξιδιωτικό περιοδικό Vagabond από τα 220 νησιά του Αρχιπελάγους– Προτείνονται οκτώ που δεν πρέπει να χάσετε, ποια είναι

Νάξος – “Μαζί Αλλάζουμε”: Να καταδικάσει δημόσια ο Δήμαρχος την συμπεριφορά του αντιδημάρχου του

Ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη "Μαζί Αλλάζουμε" για την συμπεριφορά του αντιδημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Τουρκία: Η νέα κυβέρνηση Ερντογάν με νέα πρόσωπα σε επίκαιρες θέσεις

Η νέα κυβέρνηση Ερντογάν – Ποιοι ορίστηκαν υπ. Εξωτερικών και Αμυνας - Ολα τα πρόσωπα και η παρουσία της Ελληνικής Κυβέρνησης

ΠΝΑΙ – Ιος: Πρόστιμο 132.000 ευρώ σε επιχείρηση για περιβαλλοντικές παραβάσεις

«Σαφάρι» σε οικοδομικές εργασίες στο νησί της Ιου διέταξε αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Βατινικό: Γιατί πραγματοποιήθηκε «Λειτουργία εξαγνισμού» στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου;

Την ώρα που ο ναός έκλεινε, ένας Πολωνός έβγαλε τα ρούχα του και στάθηκε στον βωμό. Στην πλάτη του ήταν γραμμένο το σύνθημα: «Σώστε τα παιδιά της Ουκρανίας»

“Ακριβή μου ξαπλώστα”: Το κόστος σε Νάξο, Κέα και Σίφνο… (video)

Ακρίβεια: Ακόμη και στο Σούνιο… έφτασαν 90 ευρώ οι ξαπλώστρες (video)

Σαντορίνη: 37χρονος έπεσε από εξώστη στο Ημεροβίγλι

Νεκρός 37χρονος που έπεσε από εξώστη στο Ημεροβίγλι - Τα κάγκελα υποχώρησαν και ο 37χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος στο κενό

SeaJets: Από αύριο (02/06) το Speedrunner Jet στη γραμμή Μύκονο – Πάρο – Νάξο

Τι αλλάζει από αύριο Παρασκευή 2 Ιουνίου στα δρομολόγια της Sea Jets με επίκεντρο το Speedrunner Jet και το Champion Jet 1

Μπαίνει το “Ανεμος” στις Δυτικές Κυκλάδες στα τέλη Ιουνίου

Από την Δευτέρα 26 Ιουνίου ξεκινάει τα δρομολόγια του το επιβατηγό οχηματαγωγό ΑΝΕΜΟΣ της Aegean Sea Lines, για τις Κυκλάδες. - Οι εκπτώσεις

HIGHSPEED 4: Από σήμερα (01/06) ενώνει τον Πειραιά με Παροναξία – Κουφονήσια – Αμοργό

Ξεκινάει σε λίγο (09:00) το HighSpeed 4 από τον Πειραιά για Πάρο - Νάξο - Κουφονήσια - Αμοργό - Πότε πιάνει Ανάφη

Κρήτη – Κυκλάδες ενώνονται από την 1η Ιουνίου με το “Santorini Palace”

MINOAN LINES: Από την 1η Ιουνίου «σαλπάρουμε» για Κυκλάδες - Ποιο είναι το δρομολόγιο του "Santorini Palace"

Τήνος: Ακούμπησαν “Αικατερίνη Π” και “Champion Jet 1”, παραμένουν στο λιμάνι

Δεν υπάρχουν τραυματίες μόνο μικρές υλικές ζημιές - Καθυστερεί η αναχώρησή τους έως ότου επιθεωρηθούν και πάρουν βεβαίωση αξιοπλοΐας

Τρίποδες (Βίβλος): Πωλούνται 17 στρέμματα στη θέση Μητροπόλου

Πωλητήριο σε ακίνητο έκτασης 17 στρεμμάτων στη θέση Μητροπούλου Νάξου

Εγκρίθηκε το Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αλλά δεν έλειψαν οι αντεγκλήσεις (video)

Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είπε "ναι" στο Πλάνο Δράσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το 2023 - Γιατί έφυγε ο Βασίλης Βρούτσης (video)

Δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά το καλοκαίρι στη Νάξο

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων… – Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση – Η καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση - χρονοδιάγραμμα και δικαιολογητικά