Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΟικονομίαΑνδρος: Διαγωνισμός για ένα σύγχρονο και λειτουργικό λιμάνι στο Μπατσί

Ανδρος: Διαγωνισμός για ένα σύγχρονο και λειτουργικό λιμάνι στο Μπατσί

|

Ο Δήμος Άνδρου προκήρυξε το διαγωνισμό για την εκπόνηση των μελετών που θα επιτρέψουν την αποκατάσταση και αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου στο Μπατσί.. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο …

Προκηρύχθηκε από το Δήμο Άνδρου συνοπτικός διαγωνισμός, που αφορά στις μελέτες – τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες, για την υλοποίηση του έργου “Προστασία και αποκατάσταση προβλημάτων και αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου στο Μπατσί Άνδρου”.

Με στόχο την αξιοποίηση ενός από τους ομορφότερους όρμους του νησιού της Άνδρου, τόσο τουριστικά, όσο και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμος Άνδρου προχωρά σε διαγωνισμό που αφορά στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, για την αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το καταφύγιο, όπως και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Πιο ανταγωνιστικό και ωφέλιμο για την Άνδρο το καταφύγιο

Όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη επιχειρηματικού και λειτουργικού σχεδιασμού του λιμένα του Μπατσίου, που εκπόνησε ανάδοχος μελετητική εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2019, η τουριστική ανάπτυξη που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στον οικισμό Μπατσί της Άνδρου θέτει υψηλές απαιτήσεις στους τομείς του τουρισμού, της ναυσιπλοΐας, αλλά και της ασφάλειας, οι οποίες επιτάσσουν τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό ενός αναπτυξιακού πλάνου με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στο λιμένα του οικισμού να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός και ταυτόχρονα να συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Η μελέτη αφορά στα εξής:

– Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και αξιολόγησή της, σύμφωνα με το πρώτο στάδιο των προδιαγραφών εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού λιμένων

– Περιγραφή της λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων που προβλέπεται να εξυπηρετηθούν από το λιμένα Μπατσίου

– Καθορισμός και χωροθέτηση των απαιτούμενων πρόσθετων έργων και εγκαταστάσεων στο χερσαίο θαλάσσιο χώρο για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του λιμένα

– Λειτουργία διαχείρισης του λιμένα

– Οικονομικός προγραμματισμός και εκτίμηση εσόδων – εξόδων σχετικά με τα προγραμματιζόμενα έργα.

Ο λιμένας Μπατσίου εντάσσεται στους λιμένες τοπικού ενδιαφέροντος και ο πολλαπλός χαρακτήρας του (τουρισμός, αλιεία, επαφή με παραλία λουόμενων που φέρει γαλάζια σημαία, σύγχρονη μαρίνα) δημιουργεί πολλές απαιτήσεις.

Ως προορισμός, το Μπατσί συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που τον αναδεικνύουν, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη ζήτηση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο νησί της Άνδρου, τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των βόρειων ισχυρών ανέμων, δημιουργούνται αρνητικές προϋποθέσεις χρήσης του κύριου λιμένα της Χώρας Άνδρου και του Κορθίου.

Η διαχείριση του λιμένα αποκλειστικά από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου και οι ανταποδοτικότητες που προβλέπονται, θα μπορούν να βοηθήσουν στη συντήρηση του λιμένα και την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού.

Πέραν από το Δήμο και την τοπική κοινωνία, από την υλοποίηση του έργου ευνοείται ο τουρισμός της περιοχής, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί σε συναφείς τομείς (εμπόριο, αλιεία, αναψυχή), οι άμεσα και έμμεσα εργαζόμενοι σε αυτούς, όπως επίσης και οι επισκέπτες του οικισμού του Μπατσίου. 

Αναβάθμιση υπηρεσιών και αποκατάσταση του προβλήματος αποκομιδής άμμου

Όπως και στην ανωτέρω μελέτη του αναδόχου και στην προκαταρκτική μελέτη εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνδρου, τονίζεται, ότι η εσωτερική λιμενολεκάνη στο Μπατσί είναι μία περιοχή με αναπτυξιακή δυνατότητα και πολλά περιθώρια διαχειριστικής αναβάθμισης, καθόσον είναι μία περιοχή με πολύ υψηλή επισκεψιμότητα, ειδικά το καλοκαίρι. 

Σημειώνεται επίσης, πως στο νησί υφίσταται διαπιστωμένη αδήριτη ανάγκη ενίσχυσης των τουριστικών λιμενικών ευκολιών στους υπήνεμους λιμένες. Με δεδομένη τη λειτουργία του Γαυρίου ως επιβατικής και εμπορευματικής πύλης, η αποκατάσταση των υφιστάμενων προβλημάτων και η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των λιμενικών ευκολιών του αλιευτικού καταφυγίου στο Μπατσί κρίνεται επιβεβλημένη.

Σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Άνδρου, σήμερα δεν υφίσταται ανταποδοτικότητα στις περιορισμένες παροχές υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την απογοήτευση των επισκεπτών και την έλλειψη εσόδων που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μία σειρά επιμέρους βελτιώσεων. 

Η επέκταση των θέσεων πρόσδεσης σκαφών, η οργάνωση της διαχείρισης του πάρκινγκ, η οργάνωση της διαχείρισης των ευκολιών που παρέχονται στα σκάφη και άλλες συναφείς διαχειρίσεις είναι ορισμένα από τα πεδία που κρίνεται πως θα πρέπει να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής και διαχειριστικής προσέγγισης.

Παράλληλα με την αποτελεσματική θωράκιση του εξωτερικού βραχίονα του λιμένα, η οποία συνεξετάζεται, η αποκατάσταση των προβλημάτων του δικτύου πυρόσβεσης και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στη δυτική πλευρά του προβλήτα και η μεταφορά του κιβωτίου ηλεκτρικών συνδέσεων σε ασφαλές σημείο, σημειώνεται πως θα βελτιώσουν ποιοτικά την ασφάλεια και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του λιμένα.

Ένα από τα βασικά προβλήματα, εμφανίστηκε μετά την κατασκευή και κυρίως μετά την επέκταση του λιμένα, ανατολικά του όρμου, δημιουργήθηκε ένα φαινόμενο συνεχούς μεταφοράς του αμμικού φορτίου από τη δυτική πλευρά προς την ανατολική. Η διαδικασία αυτή επιταχύνθηκε όταν το χειμέριο κύμα έφτασε στο στηθαίο του παράκτιου δρόμου.

Όπως σημειώνεται στην προκαταρκτική μελέτη της Τ.Υ., η συνεχής αποκομιδή της άμμου είχε σαν αποτέλεσμα να αποκαλύψει τα υποκείμενα σκληρά στρώματα των συνθετικών πετρωμάτων, κυρίως όμως να μειώσει υπερβολικά το εύρος της άμμου, ακόμη και να το εκμηδενίσει σε ορισμένα σημεία. 

Τις συνέπειες αυτού του φαινομένου τις βιώνει το νησί κάθε χειμερινή περίοδο και με σκληρό τρόπο δύο φορές, με μεγάλες καταστροφές, αλλά και κινδύνους για ακόμη μεγαλύτερες. Ταυτόχρονα, τα αλιευτικά σκάφη δοκιμάζονται με τους νότιους ανέμους, με ανάγκη επιτόπιας παρουσίας των ιδιοκτητών για την προστασία τους.

Στην παρούσα φάση η κατάσταση αντιμετωπίζεται μερικώς με τη μεταφορά φορτίων άμμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της θερινής περιόδου, καθώς διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να κάνουν χρήση της παραλίας οι λουόμενοι. Ωστόσο, οι απαιτούμενες ποσότητες είναι διαχειριστικά δυσβάσταχτες, αλλά και ουσιαστικά δεν πρόκειται να άρουν το φαινόμενο. 

Ταυτόχρονα, από το 2012 ξεκίνησαν οι επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων, που παραμένουν αγκυροβολημένα έξω από τον φυσικό κόλπο από-επιβιβάζοντας τους επιβάτες με τη χρήση λέμβων. 

Ένας από τους λόγους, που ενδεχομένως οι εταιρείες δεν προγραμματίζουν αφίξεις στο Μπατσί, είναι, μεταξύ άλλων, και η μη πιστοποίηση του λιμένα για την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εγχώρια και διεθνή νομοθεσία. 

Με βάση τα παραπάνω, η Τεχνική Υπηρεσία τονίζει πως το λιμάνι του Μπατσίου θα πρέπει να ενταχθεί στις διαδικασίες ασφαλείας του Κώδικα ISPS και την υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμών ασφαλείας, προκειμένου να αναβαθμιστεί γενικά το νησί της Άνδρου, προσφέροντας τη δυνατότητα καλύτερης τουριστικής αξιοποίησης, ενώ θα τονώσει και την ποιοτική επισκεψιμότητα.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα koinignomi.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Πανναξιακός ΑΟ – Παλαίμαχοι: “8×8 αύριο κιόλας…”

Οι παλαίμαχοι του Πανναξιακού ΑΟ παίρνουν θέση για το υπό κατασκευή γήπεδο "8χ8" στη Νάξο

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: Οι “ΧοροΝάξιοι” γιορτάζουν με μία υπέροχη θεατρική παράσταση

Θεατρική παράσταση αύριο Κυριακή 26 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Νάξου από τους "ΧοροΝάξιους"... Τι ώρα...

Αμοργός: Σε διαβούλευση οι μελέτες για την βελτίωση του λιμανιού στα Κατάπολα

Μελέτη Αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων στα Κατάπολα Αμοργού - ποιες είναι οι προτάσεις (Pdf)

Απόλλωνας: Η τελευταία …παράσταση για την Εφραιμίνα (video)

Σάββατο 25 Μαρτίου και η Εφραιμίνα για τελευταία φορά θα παρελάσει μπροστά σε συγγενείς και φίλους στον Απόλλωνα της Νάξου... Από τη νέα σχολική χρονιά ο Απόλλωνας θα έχει κλειστό το δημοτικό του σχολείο (video)

Νάξος – ΣΒΑΚ: Σε διαβούλευση από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Σε διαβούλευση τέθηκαν τα μέτρα για το ΣΒΑΚ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων - Το ερωτηματολόγιο στον αέρα

Ακαδημία Αθηνών: Βράβευσε τους τρεις νέους που βοήθησαν συνανθρώπους τους στα Τέμπη

Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τους τρεις νέους για τον ηρωισμό τους και το αίσθημα ανθρωπιάς τους - Ανάμεσά τους και φοιτητής από τους Λειψούς

Ενδοκυκλαδικά – Caldera Vista: Με το …καλημέρα ανεκτέλεστα δρομολόγια

Ανεκτέλεστα μέχρι νεοτέρας τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια του Caldera Vista

Στοίχημα: Με στρατηγική και μεθοδολογία το ποντάρισμα

Πόσα χρήματα να ποντάρω στο στοίχημα; Σκέψεις γύρω από τον τρόπο που παίζει κάποιος τα λεφτά του

Γ. Πολυχρονάκος: “Θα δοθούν απαντήσεις για τα ερωτήματα που αφορούν το αεροδρόμιο Νάξου;”

Γιάννης Πολυχρονάκος - Υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ στις Κυκλάδες: "Θα απαντήσει ο αρμόδιος Υπουργός στα ερωτήματα για το αεροδρόμιο Νάξου;"

Αρκιοί: Ο μικρός Αγγελος φέτος θα κάνει παρέλαση με τα παιδιά του 1ου Δημοτικού Βούλας

Ο μοναδικός μαθητής των Αρκιών δεν θα παρελάσει μόνος - Η πρωτοβουλία του 1ου Δημοτικού Βούλας που συγκινεί και που στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Blue Star Ferries: Ερχονται βραδινά δρομολόγια προς Παροναξία – Σαντορίνη με το “Blue Star Chios”

Για την περίοδο του Πάσχα το Blue Star Chios αναλαμβάνει βραδινό δρομολόγιο με ώρα άναχώρησης 23:30 από Πειραιά ...

Γέρικα αλλά ασφαλή σκαριά στο Αιγαίο

Ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων της ελληνικής ακτοπλοΐας πλησιάζει τα 31 χρόνια – Που ταξιδεύει το γηραιότερο πλοίο στο Αιγαίο

Blue Star Ferries: Σε ακινησία το “Naxos”, σε βραδινό δρομολόγιο από Μεγάλη Τρίτη ο “Διαγόρας”

Νέα δεδομένα αυτές τις ημέρες στη γραμμή της Παροναξίας - To Blue Star Paros για ένα μήνα θα καλύψει το κενό του Naxos και έρχεται ο Διαγόρας στα νησια μας

Super Jet: Ξεκίνησε, το πρώτο δρομολόγιο για την φετινή χρονιά… (video)

Με τον cpt Μιχάλη Μακρή στο τιμόνι του, το ταχύπλοο Super Jet ξεκίνησε σήμερα (23/03) το πρώτο του δρομολόγιο για τη φετινή χρονιά (video)

Δονούσα: Οι επαγγελματίες του νησιού θέλουν περισσότερα δρομολόγια του “Σκοπελίτη” στο νησί τους

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι επαγγελματίες της Δονούσας με την οποία ζητούν επιπλέον προσεγγίσεις (έξι) του Express Skopelitis στο νησί τους - Εφτασαν έως το Υπουργείο Ναυτιλίας

Εκτακτο: Αλλαγή ώρας στην αναχώρηση του Blue Star Naxos από Πειραιά

Αλλάζει η ώρα αναχώρησης σήμερα του Blue Star Naxos από τον Πειραιά για Παροναξία και άγονη γραμμή

“Πρέβελης”: Δεμένο και ανεκτέλεστα δρομολόγια

Τροποποίηση δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ "Πρέβελης" λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Η Νάξος στους προορισμούς του κρουαζιερόπλοιου “Gemini” που μεταφέρει εργαζόμενους εξ αποστάσεως

Ήρθε η πρώτη 3ετής κρουαζιέρα στον κόσμο! Απευθύνεται και σε ταξιδιώτες με εργασία εξ αποστάσεως Πότε και που θα βρίσκεται στην Ελλάδα

ΑΝΕ Καλύμνου: Εκπτωτη σε δύο γραμμές του Νοτίου Αιγαίου

Κήρυξη έκπτωτης της ΑΝΕ Καλύμνου στις γραμμές Κάλυμνος-Σάμος και Κάλυμνος- Αστυπάλαια.

Εκτακτη δρομολόγηση (23/03) του “Διονύσιος Σολωμός”

Το βράδυ της Πέμπτης (23/03) το "Διονύσιος Σολωμός" θα φύγει για Σίφνο - Μήλο και επιστροφή