Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΚοινωνίαΠαροναξία - Καλλίνικος: "Να αξιοποιήσουμε με παρρησία το δώρο του χρόνου"

Παροναξία – Καλλίνικος: “Να αξιοποιήσουμε με παρρησία το δώρο του χρόνου”

|

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Παροναξίας κκ Καλλινίκου με την έλευση του Νέου Ετους (2021) …  “Σέ μᾶς λοιπόν ἐπαφίεται νά ἀξιοποιήσουμε τόν χρόνο πού μᾶς δίνεται, στό πλαίσιο τῆς αἰώνιας προοπτικῆς μας,  ἐποικοδομητικά, οὐσιαστικά καί Χριστοκεντρικά μέ γνώμονα κυρίως τό πνευματικό συμφέρον καί στόχο τήν εἴσοδό μας στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ”

“…. Κάθε νέα χρονιά, χωρίς ἀμφιβολία, τίθεται ἐπί τάπητος τό ζήτημα τοῦ χρόνου καί αὐτό διότι κάθε χρόνος πού περνάει αὐξάνει κατά πολύ τό παρελθόν καί μειώνει τό μέλλον. Μέ αὐτήν ἀκριβῶς τήν σκέψη καί μέσα ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μποροῦμε, νά ἀξιοποιήσουμε σωστά τό ἀνεκτίμητο αὐτό δῶρο πού μᾶς χαρίζει «ὁ καιρούς καί χρόνους  ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος» Δημιουργός Θεός, μέ τήν «ἀνατολή τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Του». Ἀξιοποίηση γιά μιά πνευματική ζωή, μιά ζωή δηλαδή κάτω ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μιά πορεία δυναμική πού σκοπό θα ἔχει τήν κοινωνία μας μαζί Του….. “

Ο πυρήνας του μηνύματος που στέλνει σήμερα ο Μητροπολίτης Παροναξίας κκ Καλλίνικος στους πιστούς με την ευκαιρία της αλλαγής του νέου έτους… Και δίνει συμβουλές αλλά και τις ευχές του σημειώνοντας στον επίλογο ” ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως τίς ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές μου γιά ἕνα νέο ἔτος εὐφρόσυνο, εἰρηνικό, εὐλογημένο, καρποφόρο, ἀπαλλαγμένο ἀπό τήν μεγάλη δοκιμασία τοῦ κορωνοϊού πού ἔχει πλήξει τήν ἀνθρωπότητα. Κυρίως ὅμως νά εἶναι ἕνα ἔτος σωτήριο πού θά μᾶς ὁδηγήσει δηλαδή ἕνα βῆμα πιό κοντά πρός τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας” .

Αναλυτικά η ανοιχτή επιστολή του Μητροπολίτη Παροναξίας κκ Καλλινίκου αναφέρει:

  Ἀδελφοί μου,

   «Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής καί Δεσπότης» μάς ἀξίωσε γιά ἀκόμη μία φορά, νά διαβοῦμε τό κατώφλι τῆς νέας χρονιᾶς. Τό παλαιό ἔτος 2020 παρέδωσε τήν σκυτάλη στό νέο ἔτος 2021, αφήνοντας πίσω μιά περίοδο κατά τήν ὁποία ὄχι μόνο ἡ Πατρίδα μας ἀλλά ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, δοκιμάστηκε σκληρά καί συνεχίζει νά δοκιμάζεται, ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊού.

    Η Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς ζωντανός ὀργανισμός, περικλείει στήν μητρική Της ἀγκαλιά τήν ροή τοῦ χρόνου καί μᾶς προσφέρει ἁπλόχερα εὐκαιρίες πνευματικές, προκειμένου νά καλλιεργηθοῦμε στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου μας καί νά κάνουμε, παρά τίς ὅποιες  δυσκολίες, ἕνα βῆμα ἀκόμη πρός τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία μας. 

     Κάθε νέα χρονιά, χωρίς ἀμφιβολία, τίθεται ἐπί τάπητος τό ζήτημα τοῦ χρόνου καί αὐτό διότι κάθε χρόνος πού περνάει αὐξάνει κατά πολύ τό παρελθόν καί μειώνει τό μέλλον. Μέ αὐτήν ἀκριβῶς τήν σκέψη καί μέσα ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μποροῦμε, νά ἀξιοποιήσουμε σωστά τό ἀνεκτίμητο αὐτό δῶρο πού μᾶς χαρίζει «ὁ καιρούς καί χρόνους  ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος» Δημιουργός Θεός, μέ τήν «ἀνατολή τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Του». Ἀξιοποίηση γιά μιά πνευματική ζωή, μιά ζωή δηλαδή κάτω ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μιά πορεία δυναμική πού σκοπό θα ἔχει τήν κοινωνία μας μαζί Του.

   Εἶναι γεγονός, πώς ὅσο δύσκολα μπορεῖ νά καταφέρει ὁ ἄνθρωπος τήν πνευματική ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου, τόσο εὔκολα μπορεῖ καί νά τήν χάσει. Αὐτό μπορεῖ νά συμβεῖ μέσα ἀπό τίς διάφορες πρόσκαιρες μέριμνες καί ἀπολαύσεις αὐτῆς τῆς ζωῆς, τίς ὁποῖες σήμερα βιώνει καί πού συχνά τοῦ ἀποσποῦν ὅλη τήν προσοχή καί το ἐνδιαφέρον.

     Πρός ἀποφυγήν αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἡ Ἀγία μας Ἐκκλησία, ἐκτός τῆς ὁποίας δέν μπορεί νά ὑπάρξει σωτηρία, μέσα ἀπό τήν διδασκαλία Της μᾶς βοηθάει γι αὐτό τόν σκοπό. Πιό συγκεκριμένα μᾶς καλεῖ  σέ πνευματική ἐγρήγορση καί νήψη, δηλαδή στό νά προσπαθοῦμε στήν καθημερινότητά μας, παρά τά ὅσα προβλήματα ἀντιμετωπίζουμε, νά ἔχουμε τό νοῦ καί τήν καρδιά μας στραμμένα πρός τό Θεό. Νά καθαρίζουμε τήν ψυχή μας ἀπό κάθε τι ἁμαρτωλό, τό ὁποῖο τήν βαραίνει, κάθε τι τό ὁποῖο τήν ἀπομακρύνει ἀπό τήν θεϊκή ἀγκαλιά καί νά πάψει ἔτσι μέσα της ἡ ἀγωνία καί τό ἄγχος, νά σβήσει ἡ κακία καί τό μῖσος, νά ἐξαλειφθεῖ ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ ἑνός ἀπό τόν ἄλλο, ἔτσι ὥστε νά φωτισθεῖ καί νά ἐξαγιασθεῖ ἀπό τήν ἀκτινοβολία τῆς θείας χάριτος. Σέ μᾶς λοιπόν ἐπαφίεται νά ἀξιοποιήσουμε τόν χρόνο πού μᾶς δίνεται, στό πλαίσιο τῆς αἰώνιας προοπτικῆς μας,  ἐποικοδομητικά, οὐσιαστικά καί Χριστοκεντρικά μέ γνώμονα κυρίως τό πνευματικό συμφέρον καί στόχο τήν εἴσοδό μας στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ

     Μέ αὐτές τίς σύντομες σκέψεις, ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως τίς ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές μου γιά ἕνα νέο ἔτος εὐφρόσυνο, εἰρηνικό, εὐλογημένο, καρποφόρο, ἀπαλλαγμένο ἀπό τήν μεγάλη δοκιμασία τοῦ κορωνοϊού πού ἔχει πλήξει τήν ἀνθρωπότητα. Κυρίως ὅμως νά εἶναι ἕνα ἔτος σωτήριο πού θά μᾶς ὁδηγήσει δηλαδή ἕνα βῆμα πιό κοντά πρός τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας .

Κ α λ ή  χ ρ ο ν ι ά,  ε ὐ λ ο γ η μ έ ν η  κ α ί  ἁ γ ι α σ μ έ ν η  !

Μέ θερμές εὐχές καί πολλή πατρική ἀγάπη,

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

ypografh

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Πανναξιακός ΑΟ: Ποια η θέση του Δήμου για το βοηθητικό γήπεδο;

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Πανναξιακός ΑΟ σχετικά με το βοηθητικό γήπεδο "8χ8" στο ΔΑΚ Νάξου

ΠΝΑι – Λεονταρίτης: Αποκτούν οι Κυκλάδες σύγχρονο οδοφωτισμό

Αγώνας δρόμου για να αντικατασταθούν περί τους 8.160 ιστούς στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου - Τι αναφέρει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης

Μήλος: Τουριστική προβολή στην Ιταλία

Χρόνο με το χρόνο η Μήλος μοιάζει να κερδίζει μέρος από την ιταλική αγορά

Σαντορίνη – Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.: Συνάντηση με υπεύθυνο του ΔΑΠΠΟΣ

Συνάντηση ενημέρωσης της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Θήρας με τον πρόεδρο του ΔΑΠΠΟΣ κ. Βασίλη Αλαφούζο

Ψηφιακοί ξεναγοί πολιτιστικών δρώμενων σε Ανδρο και Κύθνο

Πολυκαναλική ξενάγηση τεκμηρίων Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου- ψηφιακή ξενάγηση στον λαογραφικό πολιτισμό της Κύθνου

Μήλος – Φόρτωμας: Τριήμερη επίσκεψη και σημαντικές συναντήσεις

Τριήμερη επίσκεψη Φίλιππου Φόρτωμα στη Μήλο - Τι αναφέρει

Μύκονος: Οι απειλές σε αρχαιολόγους καλά κρατούν

Νέο απειλητικό sms σε αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Conde Nast Traveller 2023: Πρώτη η Σαντορίνη, δεύτερη η Σύρος και τέταρτη η Νάξος

Τα καλύτερα ελληνικά νησιά που προτείνει το κορυφαίο ταξιδιωτικό περιοδικό για το 2023 .. Ποια είναι στην 1η δεκάδα

+πλευση: Διαδικτυακές εκπαιδευτικές δράσεις σε ακριτικά νησιά

Οι δράσεις απο την +πλεύση στα νησιά του Αιγαίου

Επιστροφή στην Ελλάδα 29 πολύτιμων αρχαιοτήτων

Αρχαιότητες που βρίσκονταν στην Αμερική πήραν το δρόμο για την Ελλάδα

Εκτακτο: Αλλαγή ώρας στην αναχώρηση του Blue Star Naxos από Πειραιά

Αλλάζει η ώρα αναχώρησης σήμερα του Blue Star Naxos από τον Πειραιά για Παροναξία και άγονη γραμμή

Γέρικα αλλά ασφαλή σκαριά στο Αιγαίο

Ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων της ελληνικής ακτοπλοΐας πλησιάζει τα 31 χρόνια – Που ταξιδεύει το γηραιότερο πλοίο στο Αιγαίο

Blue Star Ferries: Ερχονται βραδινά δρομολόγια προς Παροναξία – Σαντορίνη με το “Blue Star Chios”

Για την περίοδο του Πάσχα το Blue Star Chios αναλαμβάνει βραδινό δρομολόγιο με ώρα άναχώρησης 23:30 από Πειραιά ...

Blue Star Ferries: Σε ακινησία το “Naxos”, σε βραδινό δρομολόγιο από Μεγάλη Τρίτη ο “Διαγόρας”

Νέα δεδομένα αυτές τις ημέρες στη γραμμή της Παροναξίας - To Blue Star Paros για ένα μήνα θα καλύψει το κενό του Naxos και έρχεται ο Διαγόρας στα νησια μας

Δονούσα: Οι επαγγελματίες του νησιού θέλουν περισσότερα δρομολόγια του “Σκοπελίτη” στο νησί τους

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι επαγγελματίες της Δονούσας με την οποία ζητούν επιπλέον προσεγγίσεις (έξι) του Express Skopelitis στο νησί τους - Εφτασαν έως το Υπουργείο Ναυτιλίας

The Sun: “Νάξος, το νησί που συγκεντρώνει όλα τα καλά των ελληνικών νησιών”

Αφιέρωμα- «ύμνος» της εφημερίδας The Sun για τη Νάξο και η συμμετοχή του Δήμου αλλά και του Επαρχείου στην ITB 2023

“Πρέβελης”: Δεμένο και ανεκτέλεστα δρομολόγια

Τροποποίηση δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ "Πρέβελης" λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

ΑΝΕ Καλύμνου: Εκπτωτη σε δύο γραμμές του Νοτίου Αιγαίου

Κήρυξη έκπτωτης της ΑΝΕ Καλύμνου στις γραμμές Κάλυμνος-Σάμος και Κάλυμνος- Αστυπάλαια.

ΕΑΣ Νάξου – Γ. Πολίτης: “Με το νέο τυροκομείο αναβαθμίζουμε την Γραβιέρα Νάξου” (video)

Το νέο Τυροκομείο της Ε.Α.Σ. Νάξου στο Γλινάδο στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ! - Τι δήλωσαν Καπούνης και Πολίτης

Στη γειτονιά των αγγέλων ο πατέρας Νικόλαος Μετζητάκος

Εφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μετζητάκος - Στον Αγιο Νικόδημο η εξόδιος ακολουθία το μεσημέρι της Κυριακής